Musea en de strijd tegen klimaatverandering

Earth Day. Foto: Fateme Alaie via Unsplash

Naar aanleiding van Earth Day op 22 april 2022 lanceert het Network of European Museum Organizations (NEMO) een survey om in kaart te brengen wat de musea in Europa voor het klimaat (kunnen) doen.

Niet veel, denkt u? De museumsector draagt wel degelijk zijn steentje bij om de schadelijke effecten van klimaatverandering te beperken. Musea investeren in klimaatvriendelijke relaties, materialen en producties. Voor andere musea speelt de klimaatverandering een rol in de inhoudelijke en de publiekswerking. Omgekeerd betekent kiezen voor duurzaamheid dikwijls ook meer verantwoord omgaan met middelen en dus besparen op budgetten. Dat vraagt een doordachte aanpak. NEMO wil de acties op Europese schaal daarom nu globaal in kaart brengen.  

Waarover gaat het concreet? 

De volgende thema’s zijn het voorwerp van het NEMO-onderzoek:

  • Strategische relevantie
  • Infrastructuur en gebouw
  • Financiering
  • Risicobeoordeling, aanpassing en wendbaarheid
  • Expertise, vaardigheden en training
  • Werkmethoden en leidende principes
  • Publieke acties
  • Netwerken en belangenbehartiging

Met uw bijdrage wil NEMO een goed gedocumenteerd rapport aan de Europese beleidsmakers bezorgen. Het doel is de musea in Europa te versterken in hun keuze voor duurzame maatregelen en ze te ondersteunen in hun maatschappelijke rol rond klimaatverandering. 

Neem daarom 15 minuten de tijd om de enquête te beantwoorden. Dat kan tot 3 juni 2022 via deze NEMO-webpagina

Anne Milkers