Nieuwe gids maakt u wegwijs in groene solventen

Dauwdruppel. Foto: Roy Javier via Unsplash

Wilt u als conservator-restaurator op een 'groenere' manier aan de slag? Of bent u op zoek naar een goede basis voor verder onderzoek naar groenere solventen? Dan zit u goed met het handboek Greener Solvents in Conservation: An Introductory Guide. 

Groenere solventen of oplosmiddelen kunnen worden omschreven als solventen die een beter alternatief bieden dan andere solventen op het vlak van menselijke toxiciteit, veiligheid en milieu-impact. Uit een onderzoek van Sustainability in Conservation (SiC, 2020) bleek dat 40% van de bevraagde conservatoren-restauratoren groene solventen gebruiken. 34% gebruikt ze soms. De overige 26% gebruikt amper groene solventen. In de bevraging werd de term ‘groen’ ongedefinieerd gelaten. Ondertussen is men afgestapt van de term ‘groen’, maar spreekt men van ‘groener’. Vooral het ontbreken van betrouwbare en toegankelijke informatie blijkt een grote drempel om geen groene(re) solventen te gebruiken.

Om tegemoet te komen aan een steeds groeiende vraag naar onderzoek en betrouwbare informatie, startte het SiC Greener Solvents op, een internationaal onderzoeksproject. Met het handboek Greener Solvents in Conservation: An Introductory Guide is er nu een eerste tastbaar projectresultaat.

Waarom is dit boek interessant?

Cover 'Greener solvents in conservation'

Wegwijs raken in het kluwen van solventen die gebruikt worden bij de conservering van zeer uiteenlopende materialen is geen sinecure. Weten welk solvent u wanneer moet gebruiken, vraagt dan ook de nodige expertise en is afhankelijk van verschillende factoren. Dit handboek helpt u een extra 'groene' afweging te maken in dit beslissingsproces.

Daartoe vindt u in het boek informatie over veiligheids-, gezondheids- en milieuclassificaties, en krijgt u gaandeweg inzicht in de potentiële en veilige toepassing van groenere solventen voor zowel de beoefenaar als het kunstwerk. Een aantal praktische en stapsgewijze richtlijnen helpen u bij het identificeren van de meest problematische solventen en bij het bepalen van alternatieven.

Het handboek geeft ook inzicht in waar nieuwe vervangende solventen van cruciaal belang zijn voor conservering; informatie die vooral nuttig is voor de toewijzing van waardevolle tijd en middelen voor verder onderzoek.

Waarom kiezen voor groene solventen?

Recycleerbare solventen en processen kunnen zowel ecologische als economische voordelen opleveren. Derivaten die afgeleid zijn van non-food biomassa kunnen bv. nieuwe markten openen voor de landbouwsector. Bovendien draagt u door gebruik te maken van groene solventen niet alleen bij aan de vermindering van milieu- en luchtverontreinigende stoffen, maar zorgt u er ook voor dat u veiliger én gezonder kunt werken. 

Verder lezen

G.R. Fife (red.), Greener Solvents in Conservation: An Introductory Guide. Archetype Publications, 2021. Het handboek is vrij beschikbaar op de website van SiC.

Foto: Roy Javier via Unsplash

Julie Lambrechts