De druk op musea om naast overheidssubsidies ook alternatieve inkomsten te winnen, neemt toe. Momenteel stellen we deze tendens voornamelijk in het buitenland vast. Uit een enquête van de Nederlandse Museumvereniging bleek begin januari bovendien dat zeventien musea zelfs voor ...
Met Het Disruptieve Museum schreef Arnoud Odding een zeer lezenswaardig vervolg op het boekje Het Gedroomde Museum dat in 2004 verscheen. Op basis van interviews met belangrijke spelers uit de Nederlandse museumwereld en zijn eigen ervaring als museumdirecteur en consultant ...
Op woensdag 18 januari organiseerde BAM een studienamiddag rond het thema ‘publiekswerking en nieuwe media’, gericht op educatiemedewerkers van musea en beeldende kunstorganisaties. Het M HKA fungeerde als gastlocatie. Tom Klaassen van het bedrijf 10to1 gaf een overzichtje van mobiele ...
Al jaren verkent Chris Dercon (1958) de grenzen van het kunstmuseumconcept. De nieuwe Belgische directeur van Tate Modern was achtereenvolgens directeur van het kunstencentrum Witte de With en Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en gaf de voorbije jaren een ...
Jongeren en erfgoed, een moeilijke, spannende, leuke, leerzame relatie? Momenteel lopen er verschillende trajecten rond jongeren en erfgoed in Vlaanderen. Er is het praktijktraject jongeren, vrije tijd en erfgoed, dat op 17 november een volgende afspraak heeft.
In samenwerking met Maks!, het jongerenblad voor 14- tot 19-jarigen in Vlaanderen, organiseert het praktijktraject jongeren, vrije tijd en erfgoed in de lente van 2012 een Weg met Maks!-erfgoedactie. Concreet zullen we een nachtspel ontwikkelen voor ‘onderzoeksrechters in spe’ in ...
Op 18 juli stelde Virtueel Platform de Sectoranalyse E-cultuur 2011 voor. Uit deze analyse blijkt dat de Nederlandse digitale kunst en cultuur een jaaromzet van 400 miljoen euro heeft. Bovendien creëert e-cultuur werkgelegenheid: meer dan 10.000 mensen zijn intussen in ...
Tijdens Open Culture 2011 is Spectrum 4.0, de UK Museum Documentation Standard, voorgesteld. Spectrum is belangrijk omdat de standaard ook buiten het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt, onder meer in Nederland en Vlaanderen. Nederlandse en Vlaamse museumconsulenten bundelden samen met enkele ...
Op 7 en 8 juni vond in Birmingham Open Culture 2011 plaats. Het doel van deze jaarlijkse conferentie die georganiseerd wordt door Collections Trust, is bezoekers op twee dagen tijd een stand van zaken te geven op het vlak van ...
Is het wenselijk dat er een Vlaamse aggregator voor digitaal cultureel erfgoed wordt opgericht? Wat is een aggregator eigenlijk en aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om dit mogelijk te maken? Met welke organisatorische en technische aspecten moeten we rekening ...
Op vrijdag 21 mei organiseerden FARO, het Departement voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het Agentschap voor Kunsten en Erfgoed, de masterclass en het colloquium 'Musea in een digitale cultuur. Naar een duurzaam beheer van digitaal erfgoed in musea' ...
In het project Archipel bestuderen kunsten- en cultureel erfgoedinstellingen, academische onderzoeksgroepen verbonden aan het IBBT en bedrijven hoe een genetwerkte digitale archiefinfrastructuur voor Vlaanderen kan worden ontwikkeld en georganiseerd.