Tournée muséale

Tournée Muséale

Op dinsdag 29 april kwam de museumsector samen in Muntpunt voor Tournée muséale. In de voormiddag zorgde Carol A. Scott voor enkele academische inzichten over het begrip en de methodologie van 'public value'. U vindt haar paper en de presentatie in dit bericht terug. Vervolgens was er een panelgesprek met vijf leden van de Vlaamse Commissie Cultuur: de verkiezingskoorts was voelbaar en er werden zelfs enkele beloftes gedaan.

In de namiddag discussieerden de musea zelf in verschillende themasessies over:

  • het (relatieve) belang van meten van prestaties en de zoektocht naar kwalitatieve alternatieven;
  • de mogelijkheid van de oprichting van een organisatie vergelijkbaar met de Nederlandse Vereniging Rembrandt;
  • de idee om het culturele landschap te herdenken en hertekenen, rekening houdend met de complexiteit van beheersniveaus en de vervagende grenzen tussen cultuur, kunsten en erfgoed;
  • de vraag hoe musea nog veel meer, beter en actiever werk kunnen/moeten maken van hun publieksbeleid.


Ook na Tournée muséale willen we verder werken op de actiepunten, die uit de sessies zijn voortgekomen. Vanuit FARO zullen we deze acties verder stimuleren en ondersteunen. Er werden trouwens van al deze sessies verslagen gemaakt, die zullen verwerkt worden tot een bijdrage in faro | tijdschrift over cultureel erfgoed. Ik breng ook graag even in herinnering dat het webdossier 'Musea anno 2014' dat we parallel aan het focusdossier musea in het tijdschrift publiceerden, consulteerbaar blijft. Als u graag eigen visieteksten in de kijker zet, kan u me dit laten weten door een bericht te sturen naar olga.vanoost@faronet.be.

Wordt vervolgd!

 

Olga Van Oost
Studiedag
Workshop
Debat