In het project Archipel bestuderen kunsten- en cultureel erfgoedinstellingen, academische onderzoeksgroepen verbonden aan het IBBT en bedrijven hoe een genetwerkte digitale archiefinfrastructuur voor Vlaanderen kan worden ontwikkeld en georganiseerd.
Boeken, documenten, voorwerpen, foto’s, voorstellingen, verhalen en ga zo maar door vormen de basis van ons geheugen. Zonder dit alles geen geschiedenis. Vandaar de noodzaak om voortdurend na te denken over manieren om al dit materiaal naar best vermogen te ...
Het valt niet meer te ontkennen: we leven in een digitale cultuur. De laatste 10 jaar heeft vooral de verspreiding van het internet zo een grote vlucht genomen dat iedereen ermee wordt geconfronteerd, zij het in het dagelijkse leven, zij ...