Op 7 en 8 juni vond in Birmingham Open Culture 2011 plaats. Het doel van deze jaarlijkse conferentie die georganiseerd wordt door Collections Trust , is bezoekers op twee dagen tijd een stand van zaken te geven op het vlak ...
Is het wenselijk dat er een Vlaamse aggregator voor digitaal cultureel erfgoed wordt opgericht? Wat is een aggregator eigenlijk en aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om dit mogelijk te maken? Met welke organisatorische en technische aspecten moeten we rekening ...
Op vrijdag 21 mei organiseerden FARO, het Departement voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het Agentschap voor Kunsten en Erfgoed, de masterclass en het colloquium 'Musea in een digitale cultuur. Naar een duurzaam beheer van digitaal erfgoed in musea' ...
In het project Archipel bestuderen kunsten- en cultureel erfgoedinstellingen, academische onderzoeksgroepen verbonden aan het IBBT en bedrijven hoe een genetwerkte digitale archiefinfrastructuur voor Vlaanderen kan worden ontwikkeld en georganiseerd.
Boeken, documenten, voorwerpen, foto’s, voorstellingen, verhalen en ga zo maar door vormen de basis van ons geheugen. Zonder dit alles geen geschiedenis. Vandaar de noodzaak om voortdurend na te denken over manieren om al dit materiaal naar best vermogen te ...
Het valt niet meer te ontkennen: we leven in een digitale cultuur. De laatste 10 jaar heeft vooral de verspreiding van het internet zo een grote vlucht genomen dat iedereen ermee wordt geconfronteerd, zij het in het dagelijkse leven, zij ...