Ten laatste op 1 april 2013 kunnen erkende musea een aanvraag indienen voor een indeling bij het Vlaamse niveau en voor het bekomen van werkingssubsidies voor de beleidsperiode 2014-2018.
Het zeer succesvolle Museum LAB krijgt een vervolg! En wel meteen bij het begin van het volgende jaar, van 30 januari tot en met 1 februari 2013. Het doel van het tweede Museum LAB is om organisaties met een innovatief ...
In 1986 schreef Jan Vaessen Musea in een Museale Cultuur. Op basis van het werk van socioloog Max Weber over verschillende vormen van gezag stelde hij het onaantastbare gezag dat musea tot dan schenen te hebben aan de kaak. Hij ...
Op maandag 5 november 2012 organiseerde het agentschap Kunsten en Erfgoed een informatiesessie voor de Vlaamse indeling en subsidiëring van musea voor de beleidsperiode 2014-2018. Minister van cultuur Joke Schauvliege stelde de krijtlijnen voor waarmee Vlaams ingedeelde musea rekening dienen ...
"Een bacchanaal, een bacchanaal? Dat is een fucking orgie, jij wereldvreemde boekenwurm!" Dit was het antwoord dat Thomas P. Campbell (directeur Metropolitan Museum of Art, New York), kreeg van zijn professor kunstgeschiedenis toen die aan zijn studenten vroeg wat er ...
Digitale toepassingen zijn niet meer weg te denken uit onze huidige museumwereld. Of we werken er al (intensief) mee, of we broeden op plannen om er werk van te gaan maken. Maar hoe kunnen we de ideeën in de praktijk ...
Om de zoveel jaar wordt het Nederlandse museumbestel in vraag gesteld. Nieuwe beleidsmakers leggen andere inhoudelijke prioriteiten, verantwoordelijkheden van het rijk, de provincies, de steden en gemeenten worden opnieuw bekeken. Met de huidige staatssecretaris van Cultuur, Halbe Zijlstra is het ...
Waarin schuilt het belang van een museum voor hedendaagse kunst? Moeten het belevenismachines zijn, van de buitenwereld afgesloten plaatsen voor contemplatie, iets daartussen of gewoon iets volledig anders? De Groene Amsterdammer brengt deze week een special rond de toekomst van ...
Technologie kan een heel zinvolle rol spelen bij het behoud en beheer van collecties. Dat blijkt eens te meer uit een onderzoeksproject waarin een hoofdrol is weggelegd voor het altaarstuk 'De Aanbidding van het Lam Gods' uit 1432 van de ...
De Raad van Europa reikt jaarlijks een museumprijs uit. Dit jaar valt de eer te beurt aan het Rautenstrauch-Joest Museum - Kulturen der Welt, in Keulen om hem in ontvangst te nemen. Dit museum kreeg een nieuw gebouw maar maakte ...
Het driejarig Europese onderzoeksproject EuNaMus (European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen) organiseerde op 25 januari een internationale studiedag in Brussel. EuNaMus doet onderzoek naar de betekenissen van een 'nationaal museumconcept'.
De druk op musea om naast overheidssubsidies ook alternatieve inkomsten te winnen, neemt toe. Momenteel stellen we deze tendens voornamelijk in het buitenland vast. Uit een enquête van de Nederlandse Museumvereniging bleek begin januari bovendien dat zeventien musea zelfs voor ...