Cultureel ondernemerschap is al vijftien jaar een rode draad in het Nederlandse cultuurbeleid. Het was toenmalig staatssecretaris van Cultuur Rick van der Ploeg, die er als eerste een speerpunt van maakte. In de loop der jaren is het dat gebleven ...
Wat is een 'postkoloniaal museum'? Wat zijn de beperkingen maar ook de mogelijkheden? Pertinente en actuele vragen, niet in het minst in de context van de renovatie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren (2013-2017) en de drastische besparingen ...
Op dinsdag 29 april kwam de museumsector samen in Muntpunt voor Tournée muséale. In de voormiddag zorgde Carol A. Scott voor enkele academische inzichten over het begrip en de methodologie van 'public value'. U vindt haar paper en de presentatie ...
Deze maand bekleedt prof.dr. Chantal Mouffe een onderwijsleerstoel aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Brussel. Op woensdag 14 mei geeft ze de lezing Agonistic Public Spaces: The Role of Artistic and Cultural Practices. Hierin onderzoekt ze ...
Crowdfunding: werkt het? Is het een waardevolle manier om fondsen te werven? De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is alleszins optimistisch.
Een goed financieel beleid: het is de basis van elke gezonde organisatie. Een open deur? Voor iemand met een zakelijke of boekhoudkundige achtergrond waarschijnlijk wel. Maar doorgaans niet voor een (beginnend) leidinggevende in de cultureel-erfgoedsector.
Duurzaam (ver)bouwen voor musea, het leer-, bezoek- en ervaringsgericht traject dat zijn startnamiddag beleefde in het Red Star Line museum op 16 december, plant zijn tweede activiteit op 20 en 21 februari 2014. We bezoeken de recent ver- of gebouwde ...
In Vlaanderen worden de laatste jaren druk musea gebouwd of ingrijpend aangepast. De voorbeelden zijn legio, denk maar aan het Red Star Line Museum, het KMSKA en het MAS in Antwerpen, het Mechelse Hof van Busleyden en de Dossinkazerne, Museum ...
In De Leeswolf van november vindt u de neerslag van een gesprek over de rol van musea voor hedendaagse kunst. Alvast een voorsmaakje: "De museum- en kunstwereld beweegt. Is dat zo? En in welke richting dan? Op 27 september jongstleden ...
Collecties zijn de bouwstenen van onze musea. Maar ze komen pas tot leven door de verhalen die we ermee maken. De laatste jaren gebruiken we allerhande nieuwe technologieën om ze op een interactieve, participatieve manier te vertellen. De meest recente ...
Musea dienen een collectieplan op te stellen. Elk museum krijgt hiermee te maken, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een kwaliteitslabel, een erkenning, een werkings- of projectsubsidie. Of wanneer een samenwerkingsverband wordt opgezet en organisaties tot een gezamenlijk collectiebeleid willen komen.
In het licht van de komende planningsperiode 2014-2019 bereiden de lokale besturen voor de eerste keer een integraal strategisch beleidsplan voor. Dit is een moeilijke oefening, zowel inhoudelijk als budgettair. Er is de vrees dat er op cultuur bespaard zal ...