Op 31 januari is de internationaal gerenommeerde onderzoekster Sophia Labadi te gast bij FARO voor een masterclass over waarden, erfgoed, UNESCO en conventies. Die kadert in het traject rond 'signficance' en waardering. Mis het niet!
Op 8 december werd het regionaal erfgoeddepot Potyze feestelijk geopend, een realisatie die er kwam dankzij een samenwerking tussen de intergemeentelijke projectvereniging C07, de provincie West-Vlaanderen, de stad Ieper en de Vlaamse overheid.
De langverwachte vernieuwde versie van Spectrum, de standaard voor collectiemanagement, is klaar. Deze standaard werd ontwikkeld door Collections Trust in Groot-Brittannië en helpt er de sector om een accreditation, een ‘kwaliteitslabel’, te verkrijgen.
De resultaten van de eerste fase tonen niet alleen een esthetisch verbluffend resultaat, maar betekenen eveneens een enorme vooruitgang in de kunsthistorische kennis over het werk van Van Eyck.
Op 4 september hielden we een infosessie over de stand van zaken van het waarderingstraject. Hebt u deze sessie gemist, dan vindt u in dit bericht de presentaties.
DICE, de Databank Incidenten Cultureel Erfgoed, komt naar Vlaanderen. Denkt u graag mee over dit waardevolle instrument? Neem dan deel aan de testfase.
Willen we ons erfgoed kwaliteitsvol beheren, dan lopen we bij heel wat aspecten aan tegen de noodzaak om het eerst te waarderen. Erfgoed waarderen vormt immers de basis voor een verantwoord en duurzaam erfgoedbehoud en -beheer.
In het nieuwe FoCi-reglement (Fonds voor Culturele Infrastructuur), dat loopt van 2017-2021, ligt het accent van de sectorale prioriteiten op ecologisch energieverbruik, het toegankelijk(er) maken van culturele infrastructuur voor iedereen en het automatiseren van theatertrekken.
Waarderen vormt de basis voor een duurzame cultureel-erfgoedwerking. FARO helpt vanaf dit najaar zowel beginners als experts op weg door vorming en een toolbox waarin bestaande handleidingen en praktijkvoorbeelden worden verzameld.
Op 8 november organiseren MIAT en FARO in Gent een studiedag over gevaarlijk erfgoed. Want niet enkel technisch of wetenschappelijk erfgoed kan gevaarlijk zijn: ook historische of kunsthistorische collecties kunnen venijnige kantjes hebben.
In 2015 nam de provincie Antwerpen het historisch archief van Agfa-Gevaert onder haar hoede. Het voorbije anderhalf jaar werd gewerkt aan een waarderings- en herbestemmingstraject om dit erfgoed zo goed mogelijk te behouden, te beheren en publiek toegankelijk te maken.
Wat is het belangrijkste om te bewaren voor de toekomst? Het beeld of de materie? Impliceert het behoud van cultureel erfgoed meteen ook het materiële behoud ervan? Stof tot nadenken en tot debat!