Zijn we voorbereid op een overstromingsramp, gelijkaardig aan de regenbom van juli 2021 die voornamelijk Wallonië hard heeft getroffen? Dat was het centrale thema op de Unesco-trefdag van 3 mei. Een verslag.
Heeft u al klimaatmetingen (temperatuur en relatieve vochtigheid) in een museum, archief, erfgoedbibliotheek of kerk uitgevoerd? En vraagt u zich af hoe u die resultaten kan interpreteren? Een driedaagse workshop biedt antwoord.
Wil u aan de slag met waarderen maar volgt u hierover graag een opleiding? Dan biedt de basiscursus 'Leren waarderen' u de ideale start.
In 2020 startte het Resilient Storage project. Het doel? Het optimaliseren van de klimaatbeheersing in kleine musea.
Bent u beheerder van een landbouwcollectie? Neem op 22 april deel aan de online bijeenkomst 'Zaaien en oogsten'. Bijzondere aandacht is er voor het participatief waarderen van landbouwcollecties.
Op 29 maart 2022 werd in het Gentse Museum voor Schone Kunsten het netwerk GRACE boven de doopvont gehouden. Dit gloednieuwe initiatief brengt de actoren in het veld van kunstcriminaliteit samen.
Op 19 april kunt u in het Gentse Museum voor Schone Kunsten naar een studiedag over zogenaamde 'barrièremodellen', een innoverend en doeltreffend middel in de preventie van kunstcriminaliteit.
Het Bijbels Museum in Amsterdam rondde na een ontzamelproces van ruim twee jaar zijn ingrijpende koerswijziging af met de succesvolle overdracht van vrijwel de gehele collectie aan collega-musea en andere erfgoedinstellingen. Het proces werd beschreven in een nieuwe publicatie.
Participatief waarderen blijft voor heel wat erfgoedwerkers een uitdaging. Om antwoorden te kunnen bieden op vele vragen, werd een Vlaams-Nederlandse dialoog opgestart.
Bewaakt u al geruime tijd het klimaat voor het behoud van het erfgoed in uw organisatie en vraagt u zich af hoe u dat klimaat kunt meten en interpreteren? Dan is deze vorming van 8 maart beslist iets voor u.
Om meer inzicht te krijgen in het thema 'ontzamelen' voerde FARO in 2021 een nodenanalyse uit. De resultaten zijn nu beschikbaar.
De zomer van 2021 zullen we ons blijven herinneren als de periode waarin vooral Wallonië werd getroffen door hevige wateroverlast. Dit bracht niet alleen veel menselijk leed met zich mee, ook het erfgoed is er zwaar door getroffen.