'Naar een blauwdruk voor een architectuurcollectie Vlaanderen' is het experimentele pilootproject van Architectuurarchief Vlaanderen om culturele archieven te waarderen volgens internationale waarderingsmethodieken zoals Significance 2.0 etc.
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot een goed einde te brengen.
Bij voorbije waarderingsinitiatieven van het Expertisecentrum Agrarische Geschiedenis CAG werd telkens weer de inbreng van experten, belanghebbenden, collectiebeheerders en gebruikers gevraagd en verkregen. Die interactieve participatie is zonder meer een verrijkende meerwaarde.
Het pilootproject 'Waardering van de figurentheatercollectie' van expertisecentrum Het Firmament is een inspirerend voorbeeld van participatief waarderen waarbij de deelnemers hun kennis delen vanuit verschillende perspectieven.
Gevaarlijk erfgoed kan vele gedaantes aannemen. Welke dat zijn en hoe u zich ertegen kan wapenen, leert u op de studiedag 'Gevaarlijk erfgoed', op 28 maart. Wilt u er graag bij zijn? Wacht dan niet te lang meer.
Voor de studiedag over gevaarlijk erfgoed, op 28 maart, zijn er nog plaatsen vrij. In dit bericht verneemt u van de sprekers zelf waarom u deze afspraak niet mag missen.
Onder het motto 'Wijzer waarderen', werkt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek samen met haar zes partners aan collection mapping van erfgoedbibliotheekcollecties. Doel is om ervaring op te doen in het waarderen van bibliotheekcollecties.
Cultureel erfgoed waarderen mag dan behoorlijk wat tijd kosten, uw inspanningen worden ruimschoots beloond. In dit blogbericht leest u meer over het waarderingstraject dat momenteel bij FARO loopt, en over toekomstige masterclasses.
Het is onze missie erfgoed te bewaren voor de toekomst, omdat het kwetsbaar is. Maar toch is erfgoed niet altijd zo onschuldig als het lijkt.
Op 31 januari is de internationaal gerenommeerde onderzoekster Sophia Labadi te gast bij FARO voor een masterclass over waarden, erfgoed, UNESCO en conventies. Die kadert in het traject rond 'signficance' en waardering. Mis het niet!
Op 8 december werd het regionaal erfgoeddepot Potyze feestelijk geopend, een realisatie die er kwam dankzij een samenwerking tussen de intergemeentelijke projectvereniging C07, de provincie West-Vlaanderen, de stad Ieper en de Vlaamse overheid.
De langverwachte vernieuwde versie van Spectrum, de standaard voor collectiemanagement, is klaar. Deze standaard werd ontwikkeld door Collections Trust in Groot-Brittannië en helpt er de sector om een accreditation, een ‘kwaliteitslabel’, te verkrijgen.