Aan de slag met het barrièremodel diefstal kunstcollecties: schrijf nu in

Barrière. Foto: kalhh via Pixabay

In een nieuwe workshopreeks wordt u begeleid om het barrièremodel voor kunstcriminaliteit doeltreffend te implementeren in uw organisatie. Afspraak op 14 maart?

Het barrièremodel, wat is dat precies?

In 2021 ontwikkelde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Nederland (CCV) in samenwerking met Kim Covent van de Lokale Politie van Gent, Wesley De Smet van het Museum voor Schone Kunsten Gent en security consultant en preventieadviseur Ibrahim Bulut, een barrièremodel voor kunstcriminaliteit. 

Zo'n barrièremodel brengt alle stappen in kaart die een kunstcrimineel zet bij de voorbereiding van een criminele daad. Het doel? Barrières opwerpen tegen die voorbereidende stappen.

Het model blijkt daardoor een innoverend en doeltreffend middel in de preventie van kunstcriminaliteit. Het is een methodiek om inzicht te krijgen in de manier waarop criminelen zich organiseren en hoe hun 'bedrijfsprocessen' werken. Hoe organiseren ze zich om hun daden te stellen en wat gebeurt er met de criminele opbrengsten? Welke stappen moeten de actoren binnen de veiligheidsketen zetten, om op basis van deze inzichten effectief daarop in te grijpen?

Om deze barrières te detecteren die door de veiligheidsactoren opgeworpen worden in de aanpak van (criminele) fenomenen, wordt ook de actuele (samen)werking geëvalueerd om zo te komen tot een slimme multidimensionale benadering. 

Het resultaat is een gamma van mogelijke maatregelen voor een integrale aanpak via proactieve maatregelen preventie, repressie en nazorg. Maatregelen die voor de politie en haar partners tot veelbelovende of effectieve uitkomsten kunnen leiden (evidence-based) in het streven naar een veilige en leefbare samenleving. Net daarom worden barrièremodellen in de nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025 vermeld als methode.

Vormingstraject: vier sessies, start op 14 maart

FARO biedt u een vormingstraject aan waarbij u door experten en ontwerpers wordt begeleid om dit barrièremodel doeltreffend te implementeren in uw organisatie. In vier sessies verspreid over evenveel vormingsdagen krijgt u:

  • uitleg over de methode,
  • een werksessie waarin u de gelegenheid krijgt om te werken aan de implementatie. U wordt hierin begeleid door de docenten.

Tijdens de werksessies sporen we u aan om samen met de andere deelnemers van elkaars inzichten en ervaringen te leren.  

Iets voor u?

De vormingsreeks is bedoeld voor erfgoedwerkers met een ruime kennis over en ervaring met veiligheid en beveiliging in het algemeen, en meer concreet met diefstalpreventie. Bedoeling is dat u die diefstalpreventie naar een hoger niveau tilt, en daarbij vanuit een andere invalshoek dan het Preservation Framework (de 10 schadefactoren) de kwaliteit van de diefstalpreventie verbetert, meer bepaald vanuit de voorziene werkwijze die criminelen zetten. We verwachten dat u van de directie het engagement heeft gekregen om het barrièremodel op een participatieve manier, samen met externe belanghebbenden, te implementeren in uw organisatie.

Meer informatie over het programma vindt u in de FARO-kalender, waar u zich ook kan inschrijven.

Foto: kalhh via Pixabay

Anne-Cathérine Olbrechts