GRACE-netwerk over kunst- en erfgoedcriminaliteit organiseert eerste studiedag

Over het muurtje klimmen. Foto: Peggy_Marco via Pixabay

Het pas opgerichte GRACE-netwerk brengt de actoren in het veld van kunstcriminaliteit samen. De laatste jaren is de kunstcriminaliteit − en de daarmee gepaard gaande uitdagingen − fel gestegen. Nu de Cel Kunst en Antiek bij de federale politie is opgeheven, is het meer dan ooit nodig om de krachten te bundelen en expertise uit te wisselen over dit thema. Op een interdisciplinaire manier kunnen thema’s in verband met kunstcriminaliteit immers veel efficiënter opgelost worden. 

GRACE, of voluit het 'Ghent Research institute for Art and cultural heritage Crime and law Enforcement' organiseert zijn eerste studiedag over erfgoed- en kunstcriminaliteit op 27 februari, in het Museum voor Schone Kunsten Gent.  

Tijdens deze studiedag wordt het thema toegelicht door de bril van academici, museumdirecteurs en de federale politie. In het namiddagprogramma gaan experten met elkaar in dialoog in drie workshops (naar keuze) omtrent de thema’s wetgeving, preventie en recherche.  

Lees hier meer over GRACE. Initiatiefnemers van het netwerk zijn: 

  • Prof. dr. Marc Cools en Mathias Desmet, beiden verbonden aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent
  • Kim Covent, adviseur op de staf van de Gentse lokale politie
  • Frederik van Belle, hoofdcommissaris en verbonden aan de Dienst Politionele Veiligheid van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
  • Matthias Desmet en Amber Gardeyn, onderzoekers. Beiden werken aan een doctoraat over kunstcriminaliteit. 

Meer informatie over het programma en een link naar het inschrijvingsformulier vindt u op deze pagina.

Foto: Peggy_Marco via Pixabay

Anne-Cathérine Olbrechts