Nieuwe netwerk GRACE bundelt krachten tegen kunstcriminaliteit

Kickoff GRACE. V.l.n.r. Wesley De Smet (MSK Gent), Kim Covent (politie Gent), Frederik Van Belle (provincie Oost-Vlaanderen) en professor Marc Cools (UGent, faculteit recht en criminologie) © FARO

Op 29 maart 2022 werd in het Gentse Museum voor Schone Kunsten het netwerk GRACE boven de doopvont gehouden. GRACE staat voor Ghent Research institute for Art and cultural heritage Crime and law Enforcement.

Initiatiefnemers zijn:

  • prof. dr. Marc Cools en Mathias Desmet, beiden verbonden aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent;
  • Kim Covent, adviseur op de staf van de Gentse lokale politie;
  • Frederik van Belle, hoofdcommissaris en verbonden aan de Dienst Politionele Veiligheid van de gouverneur van Oost-Vlaanderen;
  • Matthias Desmet en Amber Gardeyn, onderzoekers. Beiden werken aan een doctoraat over kunstcriminaliteit.

Het GRACE-netwerk brengt de actoren in het veld van kunstcriminaliteit samen. De laatste jaren is de kunstcriminaliteit − en de daarmee gepaard gaande uitdagingen − fel gestegen. Nu de Cel Kunst en Antiek bij de federale politie is opgeheven, is het meer dan ooit nodig om de krachten te bundelen en expertise uit te wisselen over dit thema. Op een interdisciplinaire manier kunnen thema’s in verband met kunstcriminaliteit immers veel efficiënter opgelost worden. 

Doel van het netwerk is expertise uitwisselen, studiedagen organiseren en nieuwe inzichten publiceren. Een eerste studiedag is gepland voor 27 februari 2023, in het Museum voor Schone Kunsten Gent. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Leden van het netwerk zijn onder meer vertegenwoordigers van de lokale en federale politie, de douane, de vakgroepen Kunstwetenschappen, Chemie, Archeologie en Criminologie aan de Universiteit Gent het Museum voor Schone Kunsten Gent en partners uit de private veiligheidssector. FARO is eveneens vertegenwoordigd.  

Foto: Kickoff GRACE. V.l.n.r. Wesley De Smet (MSK Gent), Kim Covent (politie Gent), Frederik Van Belle (provincie Oost-Vlaanderen) en professor Marc Cools (UGent, Faculteit Recht en Criminologie) © FARO

Anne-Cathérine Olbrechts
calamiteitenwerking
Opening / lancering