Een nieuwe lente, een nieuwe LAMO

Lentebloesems. Foto: shell_ghostcage via Pixabay

Begin deze week lanceerde de Nederlandse Museumvereniging de nieuwe LAMO, voluit de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten. De eerste leidraad dateert van 1999, maar werd al enkele keren herzien. Het document evolueert mee met de uitdagingen waarvoor musea staan in deze delicate thematiek. 

LAMO 2023

In de meest recente versie is er bijzondere aandacht voor het afstoten van digitaal materiaal, in serie geproduceerde objecten, natuurhistorische collecties, objecten uit koloniale context en werk van levende kunstenaars. Er werden ook procedures bedacht voor onder meer de verruiming van de mogelijkheden tot bulkafstoting, vereenvoudigde afstoting en afstoting aan andere erfgoedinstellingen zoals archieven en erfgoedbibliotheken. 

En in Vlaanderen? 

In Vlaanderen hebben we nog geen eigen richtlijnen om te ontzamelen. Tot nog toe maakten de Vlaamse collectiebeherende organisaties gebruik van de LAMO als algemene leidraad, maar de context is in Vlaanderen helemaal anders. Lees hierover meer in de blogreeks ontzamelen

In 2021 voerde FARO een nodenanalyse uit in verband met het ontzamelen van cultureel erfgoed. Hieruit bleek dat er in Vlaanderen nood is aan een eigen handleiding. 

Een werkgroep van ongeveer twintig leden met vertegenwoordigers uit de musea, landelijke thematische dienstverleners en erfgoedcellen werkt momenteel aan een ontzamelgids voor cultureel erfgoed in Vlaanderen. Die zal in het voorjaar worden gepubliceerd. 

Heeft u vragen over ontzamelen of wenst u mee te werken aan de gids? Neem dan contact op met Anne-Catherine Olbrechts

Foto: shell_ghostcage via Pixabay

Anne-Cathérine Olbrechts