Kif kif en shouf shouf. Op ontdekking!

Leerkrachten uit het kleuteronderwijs die in hun klasjes willen werken omtrent diversiteit bekeken vanuit de leefwereld van de kinderen, krijgen hiervoor een gratis en handig werkinstrument: Kif kif en shouf shouf. Dit instrument bestaat uit twee boekjes voor klasjes van 5- en 6-jarigen: een niet-talig prentenboek en het bijhorende didactisch lessenpakket.

Beide publicaties zijn niet meer in voorraad maar kunnen wel nog gratis gedownload worden via de deelsite Kif kif en shouf shouf.

Het prentenboek en het didactisch pakket zijn het resultaat van een samenwerking tussen FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw en de Vrije Basisschool Don Bosco Hoboken, en werden ontwikkeld in opdracht van Canon Cultuurcel.

Meer info: Katrijn D’hamers, 02 213 10 76, katrijn.dhamers@faro.be

Kif kif en shouf shouf
Kif kif en shouf shouf. Op ontdekking!
Auteur(s)
Katrijn D'hamers en Hilde Schoefs
Jaartal
2009