Duurzaamheid is een streven. Musea en depots (ver)bouwen

De voorbije jaren kwamen er in Vlaanderen verschillende nieuwe musea bij. Andere werden grondig vernieuwd. Denk maar aan MAS, STAM, Texture, Red Star Line Museum, In Flanders Fields Museum … Andere grote projecten staan nog in de steigers, zoals het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen of het Afrikamuseum in Tervuren. En ook in het buitenland werden de laatste jaren belangrijke nieuwe musea gebouwd. Maar hoe duurzaam zijn deze nieuwe gebouwen – waarvan we verwachten dat ze toch minstens enkele decennia mee kunnen?

De nieuwe publicatie Duurzaamheid is een streven. Musea en depots (ver)bouwen is geen rapport van bestaande projecten, maar wil vooruitkijken: wat kunnen musea doen om hun project zo duurzaam mogelijk te laten zijn?

Hoe écht aan de verwachtingen voldoen?

Museale collecties duurzaam bewaren, beheren en maatschappelijk valoriseren: het zijn de basistaken die een permanente uitdaging vormen. Museumgebouwen zijn vaak verouderd of uitgeleefd, te klein, en dus niet (meer) aangepast aan de hedendaagse verwachtingen op het vlak van comfort of klimaat. Dat samenspel maakt dat die basistaken vaak erg moeilijk zijn, en in sommige gevallen zelfs onmogelijk. Een renovatie, uitbreiding of nieuwbouw kan soelaas brengen. Maar investeringen in infrastructuurwerken vergen een heel eigen knowhow, tijd en grote financiële inspanningen, iets wat in deze budgettair moeilijke tijden niet voor de hand ligt. En hoe kan het (ver)nieuwde gebouw écht aan alle verwachtingen voldoen? Deze publicatie geeft antwoord op deze veelzijdige vragen en uitdagingen, en brengt veel praktijkinzichten samen.

Publicatie en verslagbundel

  • Download hier de publicatie Duurzaamheid is een streven. Musea en depots (ver)bouwen
  • Aansluitend is er ook een verslagbundel van de info-, ontmoetings- en discussiemomenten in het traject Duurzaam (ver)bouwen voor musea. U kunt deze bundel gratis downloaden.
architectuur
duurzaamheid
Duurzaam verbouwen
Duurzaamheid is een streven. Musea en depots (ver)bouwen
Auteur(s)
Sofie De Caigny en Olga Van Oost (red.)
Plaats
Brussel
Uitgever
FARO en Centrum Vlaamse Architectuurarchieven
Jaartal
2015