Duurzaam (ver)bouwen voor musea: verslagbundel

In de museale wereld werd in de voorbij zes-zeven jaar veel ervaring opgedaan inzake het plannen, programmeren, managen, coördineren, opvolgen enzovoort van nieuw- of verbouwprojecten. Het gaat om complexe processen waar iedereen vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid als betrokken partij mee te maken krijgt. Over deze processen zijn tal van vragen te stellen. Over welke processen gaat het? Hoe voer je behoefteanalyses uit en hoe communiceer je ze? Hoe werk je een programma van eisen uit? Wie doet wat en heeft welke verantwoordelijkheden bij de opvolging en de besluitvorming van een bouw- of verbouwproject? Over welke partijen gaat het? Waar staat duurzaamheid voor en waar en hoe komt duurzaamheid aan de orde?

Met het traject 'Duurzaam (ver)bouwen voor musea' wenst FARO de drie voornaamste betrokken partijen te bereiken – de bouwheer, de gebruiker (directeur, conservator en staf) én de architect. Bedoeling is samen een parcours af te leggen en antwoorden te verzamelen. Een studienamiddag in het Red Star Line vormde hiervan het begin. De bedoeling was een eerste oriëntatie te krijgen op basis van de getuigenissen van een aantal hoofdbetrokkenen in reeds gerealiseerde projecten of projecten die nog in de steigers staan. Als vervolg op deze eerste informatienamiddag organiseerde FARO op 20 en 21 februari 2014 een tweedaagse met internationale museumbezoeken, ontmoetings-, discussie- en studiemomenten die inzicht kunnen geven in de problematiek. We trokken meer bepaald naar de regio Nord-Pas-de-Calais waar we werkbezoeken brachten aan drie recente musea, namelijk Louvre Lens, La Piscine in Roubaix, en LaM (Lille métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut) in Villeneuve-d’Ascq. Dit zijn drie Noord-Franse musea die recent ver- of gebouwd zijn. We gingen er samen met de museumverantwoordelijken kijken, leren en discussiëren over duurzame museumarchitectuur. Opnieuw lag de nadruk op het proces dat aan een bouw of renovatie voorafgaat, en dan m.n. op de relaties tussen de verschillende betrokken actoren. Het traject werd afgesloten met een studiedag in Texture, Kortrijk.

Van deze info-, ontmoetings- en discussiemomenten werd verslag genomen, en gebundeld in deze handreiking of inspiratiebrochure m.b.t. de procesmatige aanpak van een museaal bouwproject. Deze verslagbundel vormt een aanvulling bij de publicatie Duurzaamheid is een streven. Musea en depots (ver)bouwen.

Jaartal
2015
PDF bijlagen