Welke cultureel-erfgoedorganisaties bestaan er?

Oud kompas op kaart. Foto: jacqueline macou via Pixabay 

In Vlaanderen zijn heel wat mensen actief aan de slag met erfgoed. Cultureel-erfgoedorganisaties vindt u dan ook overal. Op de erfgoedkaart van FARO ziet u hoe divers dat landschap is en hoe ontzettend veel spelers er zijn. Neem eens een kijkje in uw eigen gemeente of stad en ontdek wat er allemaal aan erfgoedwerking gebeurt:

Ontdek de indeling van de Vlaamse cultureel-erfgoedsector

Heel wat organisaties zijn dus actief in de weer met erfgoed, maar niet iedereen ontvangt hiervoor subsidies vanuit Vlaanderen. Ontdek met deze oefening wie volgens het Cultureelerfgoeddecreet Vlaamse subsidies ontvangt.

Verken eerst even onze 'kandidaten':

Stap 1: geen federale instellingen subsidiëren

Controleer eerst welke organisaties federaal zijn en dus subsidies ontvangen van de federale overheid (FOD Wetenschapsbeleid).

Stap 2: geen dubbele financiering vanuit Vlaanderen

Er zitten ook nog organisaties in het lijstje die subsidies ontvangen vanuit een ander beleidsdomein in Vlaanderen. Twee keer subsidiëren is natuurlijk niet de bedoeling. Ontdek welke organisaties al middelen krijgen vanuit andere decreten zoals jeugd, sociaal-cultureel werk of onroerend erfgoed.

Stap 3: indelen in functies en rollen

Er blijven nu nog zeven organisaties over. Een aantal daarvan beheren een collectie, en vervullen dus de vijf functies.

Andere hebben een dienstverlenende rol: zij hebben zelf geen collectie, maar geven wel advies en begeleiding. En er is er eentje in onze fichebak die zowel functies vervult als een rol opneemt.

Kunt u de organisaties naar de juiste plek slepen? (U kunt altijd nog even spieken in het fiche-overzicht.)

Stap 4: Erkende organisaties

Organisaties die functies vervullen, en dus een collectie beheren, komen enkel in aanmerking voor subsidies als ze ook erkend zijn. Dat wil zeggen dat ze een kwaliteitslabel hebben. Ze moeten kunnen aantonen dat ze basiskwaliteit leveren en de vijf functies goed vervullen. De overheid houdt een register bij van erkende cultureel-erfgoedorganisaties. U kunt het hier raadplegen.

Als een organisatie een kwaliteitslabel heeft, wil dat nog niet automatisch zeggen dat ze ook werkingssubsidies krijgt. Want er is nog een volgende stap ...

Stap 5: indelen in niveaus

Het Cultureelerfgoeddecreet van 2017 maakt een onderscheid in drie niveaus:

  • landelijke (Vlaamse) reikwijdte;
  • regionale reikwijdte;
  • lokale reikwijdte.

Landelijke en regionale functies en rollen komen in aanmerking voor subsidie volgens het Cultureelerfgoeddecreet. Organisaties met een kwaliteitslabel maar met enkel een lokale reikwijdte krijgen dus geen subsidies van de Vlaamse minister van Cultuur. Zij moeten aankloppen bij hun lokale overheid.

Wie wel een aantoonbaar regionale of landelijke reikwijdte heeft, wordt verder ingedeeld. Doet u mee? 

Maar er is meer!

Daarnaast zijn er ook nog projectsubsidies. Die noemen we de 'dynamische ruimte'. Deze subsidies kunnen door een bredere groep worden aangevraagd. Dit kan voor specifieke projecten, voor het doorgeven van vakmanschap en voor verblijven in het buitenland. Vaak is een kwaliteitslabel hebben wel een voorwaarde.

Een overzicht van alle subsidies die Vlaanderen geeft, vindt u op deze pagina. Daar ziet u dus ook meteen wie de erkende functies en rollen zijn.