Van restauratie naar preventieve conservatie?

De 10 schadefactoren.

Beter voorkomen dat erfgoed beschadigd raakt, dan genezen. Daarom zetten we in de erfgoedsector in op de preventieve conservering van collecties.

Welkom in de boeiende wereld van collectiebeheer, ook wel behoud en beheer of erfgoedzorg genoemd. Welke taak u ook hebt of krijgt in een erfgoedorganisatie, een basiskennis over de noden van het erfgoed is altijd nuttig.

Verken de terminologie

Wat is het verschil tussen restauratie en preventieve conservatie? 

Evolutie van restauratie naar meer preventieve conservatie

Hoe kwamen de kennis over en het kader van preventieve conservatie tot stand? En wat zijn de uitdagingen voor collectiezorg vandaag? Voor liefhebbers van geschiedenis en weetjes!

Herkent u de tien schadefactoren?

Met 'schadefactor' bedoelen we de oorzaak van de schade. Er zijn tien mogelijke oorzaken van schade aan erfgoed gedefinieerd:

  1. Brand
  2. Water
  3. Dieven en vandalen
  4. Verkeerde temperatuur
  5. Verkeerde relatieve vochtigheid (hoeveelheid waterdamp in de lucht)
  6. Licht en straling
  7. Verontreiniging (stof, bijtende producten, luchtvervuiling)
  8. Insecten, schimmels en knaagdieren
  9. Fysische krachten (zwaartekracht, druk, wrijving)
  10. Informatieverlies

Met deze oefening leert u ze (her)kennen.

Meer weten?

Heeft u een vraag over restauratie of preventieve conservatie?

Contacteer een van onze adviseurs behoud en beheer.

Dit kennisitem kwam tot stand met medewerking van collega's Julie Lambrechts en Jürgen Vanhoutte.