Wat is cultureel-erfgoedwerk?

Kompas. Foto: PDPics via Pixabay

Het Cultureelerfgoeddecreet geeft de volgende definitie van cultureel-erfgoedwerking:

"het geheel van taken en processen dat een kwaliteitsvolle zorg voor en omgang met cultureel erfgoed garandeert." (hfdst. 1, art. 3, §5)

Vijf functies

Concreet bestaat deze werking uit vijf functies:

  1. herkennen en verzamelen: weten welk erfgoed er is en wat we precies (willen) doorgeven aan de toekomst;
  2. behouden en borgen: roerend erfgoed in optimale omstandigheden bewaren (denk aan licht, luchtdruk, vochtigheid) en immaterieel erfgoed levend houden (borgen);
  3. onderzoeken: erfgoed onderzoeken, de werking kritisch benaderen en natuurlijk dit erfgoed ter beschikking stellen voor toekomstig onderzoek;
  4. presenteren en toeleiden: ervoor zorgen dat een breed publiek kan kennismaken met het erfgoed;
  5. participeren: democratisch werken, zodat mensen die het erfgoed een warm hart toedragen betrokken zijn bij beslissingen die over dat erfgoed worden genomen.

In de praktijk

Tot zover de theorie. Davy Jacobs van het Jenevermuseum in Hasselt neemt u mee achter de schermen en vertelt hoe hij de vijf functies toepast.

Gesnopen?

Tot slot nog even checken of u de verschillende functies onder de knie hebt!

Deze blog maakt deel uit van het e-dossier 'Verkenner | Groeien in uw nieuwe erfgoedjob', dat u hier in zijn geheel kan raadplegen.

Foto: PDPics via Pixabay

Jacqueline van Leeuwen