Op naar betere bruggen tussen onderwijs en werkveld

Romeinse zuilen met CHARTER logo

CHARTER, de European Cultural Heritage Skills Alliance, een door Erasmus+ gefinancierd project, heeft een nieuw rapport gepubliceerd. Daarin alle bevindingen en conclusies van de regionale casestudies in Baskenland (Spanje), Sibiu (Roemenië), Bremen (Duitsland), Alentejo (Portugal), Toscane (Italië) en Västra Götaland (Zweden).

Het rapport geeft een samenvatting van de manier waarop cultureel erfgoed is geïntegreerd in beleid en strategie voor regionale ontwikkeling en onderzoekt de sectorale dynamiek binnen deze ecosystemen.

Zes regionale workshops, gehouden van oktober 2021 tot juni 2023, vormen de basis van dit rapport. Deze workshops bestonden uit:

 • presentaties en paneldiscussies,
 • interactieve werksessies, waarbij ook het door CHARTER ontwikkelde kader werd getoetst,
 • veldbezoeken om te spreken met mensen uit de praktijk en zo de unieke kenmerken, projecten en troeven van elke gastregio beter te begrijpen.

Hoe werken onderwijs en werkveld samen in de regio’s?

Wel, dat blijkt niet altijd evident. Er zijn meerdere redenen voor:

 • Beide domeinen spreken vaak hun eigen taal, waardoor ze elkaar niet zo goed verstaan.  
 • In het specifieke geval van ambachtelijke en aan ambachten verwante competenties is er een aanzienlijk risico op het verdwijnen van deze vaardigheden in alle bestudeerde regio's, waarvan sommige al verloren zijn gegaan.
 • Er is vaak een sterke versnippering van het vormingsaanbod.
 • Het blijft een uitdaging om zelfstandige ondernemers en privébedrijven te engageren als het over het ontwikkelen van vormingsinitiatieven gaat.

En vooral: er is zelden een langetermijnstrategie voor cultureel erfgoed die rekening houdt met de opleidingsnoden in de sector. Een systemische benadering om de benodigde competenties in kaart te brengen en te zorgen voor een goede match, ontbreekt.  

Hoe kan het beter?

Regionale overheden kunnen volgens dit rapport een sterkere rol opnemen als sleutelfiguur om samenwerking te bevorderen. Het rapport formuleert dan ook de volgende aanbevelingen:

 • Organiseer regelmatig netwerkevents om zo alle betrokkenen sterker met elkaar te verbinden.  
 • Maak levenslang leren en continue ontwikkeling prioritair voor de erfgoedsector.
 • Promoot microcredentials.
 • Versterk een datagestuurd beleid om goed te kunnen zien waar er competenties ontbreken.
 • Erken niet-formeel leren.
 • Zorg dat traditionele ambachten in aanmerking komen voor EU-financiering (al moeten deze beslissingen uiteraard op een hoger niveau genomen worden).

Het volledige rapport leest u hier.

Van 19 tot 21 juni 2024 strijkt het CHARTER-project neer in Rotterdam. We werken dan verder aan onze aanbevelingen. Wordt dus vervolgd!

Jacqueline van Leeuwen