Welk type leren maakt bij u het verschil?

Foto: Wokandapix via Pixabay

Mensen leren op allerlei manieren bij, alleen benoemen we het niet altijd als leren. Denk bij het opstellen van een vormingsbeleid dus niet alleen aan 'een cursus volgen'.

Vier basistypes van leren

Om het begrip 'leren' wat breder te zien, kunt u gebruikmaken van onderstaand schema. Soms is het belangrijk dat het leren in groep gebeurt, op andere momenten is een individueel leerproces meer aangewezen. Ook merken we dat het leren soms heel gestructureerd kan en dat er op andere momenten nood is aan een meer ad-hocbenadering.

FARO schema vorming

Zelfstudie

Oftewel: leren met een boekje in een hoekje. En eigenlijk bent u dat nu aan het doen bij het lezen van dit kennisplatform. U neemt gestructureerde informatie tot u en er is verder geen interactie. Ook online leren, via webinars of MOOCS is vaak individueel en gestructureerd.

Allemaal prima manieren van leren, en daarom zet FARO in op deze kennisbank, op publicaties, op een bibliotheek en op online leren. 

Cursussen en opleidingen

Hier gaat het om gestructureerde vormingsinitiatieven. Ze hebben duidelijke leeruitkomsten, er is nagedacht over didactiek en er worden handige tools meegegeven. Er is een terugkoppeling naar de eigen praktijk, volgens de structuur die de cursus biedt. Een goede manier om starters in te wijden of om een complexe materie onder de knie te krijgen. Het groepsaspect is daarbij wel belangrijk: samen leren, elkaar versterken en inspireren is ook een doel van cursussen. En dat kan ook online gebeuren.

FARO brengt de cursussen en vormingen in de cultureel-erfgoedsector in kaart. Raadpleeg dus regelmatig onze vormingskalender. Wij maken daarbij een onderscheid tussen:

  • de verkenner (een aanbod voor starters);
  • een vaste aanbod aan basiscursussen;
  • praktijkopleidingen over tal van onderwerpen;
  • labo's die meer experimenteel van aard zijn;
  • plus-vormingen die dieper duiken in de theorie of een hoge graad van specialisatie hebben.

Benieuwd welke opleidingen het hoger onderwijs organiseert voor erfgoedwerkers van de toekomst? Kijk dan hier.

Begeleiding

Jonge medewerkers hebben vaak veel vragen waarop ze het antwoord niet meteen in de boekjes of op dit kennisplatform kunnen terugvinden. Wachten op een cursus is vaak ook niet de oplossing. Een peter- of metersysteem of coaching kan dan een goede oplossing zijn: ad-hocvragen kunnen dan snel worden besproken en daar leert iedereen van bij.

Meer gevorderde medewerkers kunnen nood hebben aan reflectie over hun job: zij kunnen het interessant vinden om eens met andere leidinggevenden te spreken. Of ze vragen advies over één specifieke restauratiebehandeling die ze niet goed genoeg kennen. Dan kan een vorm van coaching een fijne optie zijn.

Begeleiding of coaching kan in huis gebeuren, bijvoorbeeld door een starter en een meer ervaren medewerker samen te brengen. Eens een dag meelopen in een andere erfgoedorganisatie is vaak ook bijzonder leerrijk. Daarnaast kunt u ook bij de FARO-medewerkers terecht voor begeleiding op maat. Aarzel dus niet en klop zeker bij ons aan!

Collegagroep

Het kan ook heel interessant zijn om met een groep collega’s samen te komen en vraagstukken uit de eigen praktijk te bespreken. Bijvoorbeeld in een collegagroep of bij een intervisie. Dit soort leervormen zijn niet gestructureerd, ze leveren geen diploma of getuigschrift op, maar er wordt vaak wel heel veel geleerd!

U kunt binnen uw eigen organisatie inzetten op intervisie, of op een werkvorm als een leesgroep. FARO heeft met beide ervaring opgedaan en deelt die graag met u. Bovendien organiseren we regelmatig collegagroepen voor de sector, u vindt ze terug in onze vormingskalender.

Doordenker

Plaats uw eigen succesvolle leerervaring in het bovenstaande schema. Wat zorgde ervoor dat dit zo succesvol was? En hoe kunt u dit schema toepassen in uw vormingsbeleid?

  • Waar maakt men in uw organisatie het meest gebruik van?
  • Erkent u alles als leren?
  • Wat is er succesvol: vraag het aan een paar medewerkers!
  • Welk type vorming zou meer aandacht kunnen krijgen in uw organisatie?