Hoe straalt u ook een inclusieve beeldcultuur uit?

Mihai Surdu via Unsplash

Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Campagnebeelden, beelden in een tentoonstelling of in een databank, sfeerfoto’s op sociale media ... allemaal vertolken ze mee het imago van een instelling. De beelden vertellen veel over wie de instelling is en wat ze wil uitstralen. Dat maakt ook dat ze heel wat vragen oproepen: 

  • Hoe kan een instelling aansluiten bij de diversiteit in de samenleving via afbeeldingen?
  • Hoe voelt die diverse samenleving zich ook aangesproken door de beeldcultuur?  
  • Hoe worden gevoelige thema’s verbeeld?  
  • En hoe zit het met de referentiekaders in beelden?  
  • Bestaat er zoiets als de mannelijke of vrouwelijke blik?  
  • Welke perspectieven wegen door wanneer beelden in een tentoonstelling worden geselecteerd, gecombineerd en tentoongesteld? 

Maar wat betekent dan inclusief taalgebruik?

Inclusief beeldgebruik: 

Hoe selecteert u beelden?

Hoe kunnen we nu inclusief aan de slag gaan met beelden? Hoe pakken we dat aan? Hoe selecteren we beelden? Of het nu een nieuwskanaal is of een cultuurorganisatie, beelden vormen een vaste meerwaarde bij het brengen van inhoud, het voeren van een campagne of het ontwikkelen van een imago. Als u beelden selecteert, overweeg dan best verschillende criteria.

Op zoek naar afbeeldingen die ook diversiteit uitstralen?

Bij deze databanken kunt u terecht: