Voor een onderzoeksproject aan de VUB is Iris Van de Voorde op zoek naar 19e-eeuwse egodocumenten uit de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Hebt u zelf dergelijke documenten in uw bezit? Geef zeker een seintje!
Zorgen voor erfgoed brengt heel wat processen met zich mee, van verzamelen tot collectiemobiliteit, en alles wat daartussen zit. Maar hoe pakt u dit nu best aan? Een antwoord vindt u in Spectrum , de 'standaard voor collectiemanagement in musea'. ...
Dekolonisatie, diversiteit, multiperspectiviteit, white privilege, superdiversiteit, meerstemmigheid, white innonence … allemaal termen die de laatste jaren opduiken in verschillende fora zoals opiniestukken in de media, debatten en protesten en in gezaghebbende publicaties.
Onderzoeker of bezoeker? Als u gefascineerd bent door erfgoed, hecht u er een waarde aan. Vanuit die waardering geven we het erfgoed een betekenis.
Beter voorkomen dat erfgoed beschadigd raakt, dan genezen. Daarom zetten we in de erfgoedsector in op preventieve conservering van collecties.
Presentatie en educatie, het zijn essentiële onderdelen van erfgoedwerk. Maar welke visie schuilt erachter? Willen erfgoedorganisaties vooral de eigen collectie tonen en hun eigen expertenkennis daarover overdragen? Of evolueren ze naar open fora waar mensen en gemeenschappen ook een stem ...
Erfgoeddag, op zondag 28 april, stevent af op een recordeditie. Het aanbod? 950 gratis activiteiten rond en met ambachten en vakmanschap. Het rijke programma van deze editie kunt u vanaf nu online raadplegen.
Erfgoed bevriest niet. Het is daarentegen ook een proces, een betekenis en een emotie.
Vanaf 1 april 2019 vernieuwt Vlaanderen de gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering is vooral interessant voor feitelijke verenigingen en opstartende vzw’s of vzw’s zonder personeel.
De cultureel-erfgoedsector is geen eiland dat ver weg ligt van maatschappelijke ontwikkelingen. Als erfgoedinstellingen een breed draagvlak willen om in de toekomst duurzaam verder te werken, dan is het aangewezen dat ze inspelen op actuele maatschappelijke uitdagingen zoals eenzaamheid, armoede, ...
Tijdens de basiscursus Verkenner duiken we aan de hand van een praktijksituatie in de wondere wereld van ICE, met aandacht voor de rol van erfgoedwerkers.
Altijd al willen leren hoe u een techniek of een ambacht in beeld brengt? Grijp uw kans, want de collega's van ETWIE nodigen Wendy Van Wilgenburg naar België uit. Zij organiseert het Ambacht in Beeld Festival.