Zomernummer faro: alles van waarde is immaterieel

Foto: © DOEK vzw

In 2003 nam de Algemene Vergadering van Unesco de Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed aan. Betekende de conventie van 1972, bij het grote publiek bekend omwille van de Werelderfgoedlijst, een mijlpaal in het mondiale erfgoedbeleid, dan doet deze conventie zeker niet onder. Hoezeer ze ons hedendaags denken over en werken met erfgoed(gemeenschappen) beïnvloedt, in nauwe wisselwerking met de Kaderconventie van Faro van de Raad van Europa, leest u in het dossier in dit zomernummer van faro.

Twintig jaar later is de grote vraag welke impact deze conventie heeft (gehad) op de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel. Erfgoedwerkers blikken terug en vooruit, en reflecteren over hun werking als ‘erfgoedgemeenschappen’, de kwestie van eigenaarschap (want wie behoort het erfgoed toe?) en ook de democratiserende kracht van dat erfgoed. Zes mensen vertellen wat hun erfgoedpraktijk voor hen betekent. En ook buiten België en Europa wordt de conventie gebruikt. Vier buitenlandse betrokkenen geven hun mening over het effect van de conventie op hun werking en praktijken. Ook gaan we na hoe het staat met het immaterieel-erfgoedbeleid van Nederland. 

Verder in dit nummer:

  • Inspirerend is de jongerenwerking van de vijf stedelijke musea in Zaragoza, Spanje. Diversiteit, kwaliteit en competentieversterking zijn de sleutelwoorden van hun ambitieuze programma. Wat kunnen erfgoedorganisaties in Vlaanderen uit deze praktijk leren?
  • Worden sociale media gearchiveerd? Het antwoord op die vraag (ja dus) is eenvoudiger dan de praktijk zelf. Het project Best practices voor de archivering van sociale media in Vlaanderen en Brussel is uit de startblokken geschoten: een stand van zaken.
  • In de rubriek ‘In Europa’ belichten we dit keer het erfgoedbeleid van IJsland.
  • U krijgt een kort beeldverslag van het voorbije Groot Onderhoud, op 16 mei 2023 in Lamot, Mechelen. Dat jaarlijkse netwerkmoment van de cultureel-erfgoedsector stond in het teken van de klimaatproblematiek. 
  • ErfgoedLab Antwerpen en DOEK hebben het afgelopen jaar een bijzonder onderzoekstraject gelopen over hoe erfgoed doorgeven.
  • In de rubriek Sprekend erfgoed tonen we een bizarre illustratie van een student uit het collegedictaat Physica uit 1759-1760. Uit de collectie van de KU Leuven Bibliotheken, afdeling Bijzondere Collecties.
  • Onze expat in deze editie is Brecht Declercq, hoofd archieven bij de Italiaanstalige Zwitserse openbare omroep Radiotelevisione svizzera RSI en voorzitter van de wereldvereniging van media-archieven FIAT/IFTA.
  • Voor de rubriek Het Atelier neemt Mirte Maes, conservator bij Museum Vleeshuis | Klank van de Stad ons mee doorheen het museum.
  • Influencer Anna-Livia Smekens vertelt waarom de KBR in Brussel haar erfgoedplek is. 

Lees faro online

Ziet u geen ISSUU-weergave? Klik dan hier.

faro?

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het steunpunt voor cultureel erfgoed. Het verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september en december), telt gemiddeld 64 pagina’s en richt zich tot het brede cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen, erfgoedverenigingen, musea, sector volkscultuur …) en iedereen die van ver of nabij daarmee te maken heeft (overheden, pers, media, bibliotheken, scholen …).

faro bestellen kan online of via het telefoonnummer 02 213 10 64. Losse nummers kosten 10 euro, een jaarabonnement (vier nummers, vanaf 2023) 40 euro. Het tijdschrift wordt ook verkocht via de (betere) boekhandels.

Foto: © DOEK vzw

faro