Bijna 1,5 miljoen euro voor cultureel-erfgoedprojecten

To Bridge a Gap. Foto: KADOC-KU Leuven

De Vlaamse minister van Cultuur kent in het totaal 1.496.000 euro toe aan twaalf cultureel-erfgoedprojecten.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media ontving zestien ontvankelijke aanvragen voor cultureel-erfgoedprojecten op bovenlokaal, landelijk en internationaal niveau. Die subsidielijn ondersteunt waardevolle projecten die een dienstverlenende rol vervullen of een van de functies van cultureel-erfgoedwerking uitvoeren, zoals herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden of participatie. 

Van de aanvragers krijgen twaalf projecten een projectsubsidie. De projecten starten in de tweede jaarhelft van 2024. Bekijk het volledige overzicht van de goedgekeurde projectsubsidies 2024 ronde 2.

Internationaal

Twee gesubsidieerde cultureel-erfgoedprojecten overstijgen de landsgrenzen. 

  • CAG (Centrum Agrarische Geschiedenis) en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland slaan de handen in elkaar rond het immaterieel erfgoed van water en land. 
  • In Flanders Fields Museum brengt samen met (inter)nationale partners het vluchtelingenerfgoed van WO I in kaart. 

Landelijk

Op landelijk niveau krijgen negen boeiende projecten subsidies. 

De Erfgoedbibliotheek van het Ruusbroecgenootschap wil bijvoorbeeld een breder publiek bereiken via de culinaire weg: ze stelden een kookboek samen met recepten gebaseerd op bronnen uit hun collectie. Archiefpunt inventariseert en maakt oorlogsdagboeken uit WO II digitaal toegankelijk. En onder meer Design Museum Gent en ADVN (archief voor nationale bewegingen) zetten in op testcases en gebruiksscenario’s met behulp van AI. 

Bovenlokaal

Erfgoedcel TERF maakt werk van visieontwikkeling voor een regionale depotwerking en depotdienstverlening in Midwest.

Ook iets voor uw organisatie? 

Twee keer per jaar kan u als organisatie een subsidie aanvragen voor een cultureel-erfgoedproject. De eerstvolgende indiendatum is 15 september 2024.

Bron: Departement CJM
Foto: To Bridge a Gap. KADOC-KU Leuven

faro