Burgerparticipatie en erfgoed: internationale ontmoeting op 29 november 2019

Foto: ev via Unsplash

Herinnert u zich het voorstel voor de permanente burgerraad in de Duitstalige Gemeenschap van België? Die is vanaf 16 september 2019 effectief geïnstalleerd. Ook al zijn er voor- en tegenstemmen bij deze progressieve aanpak, een opwindend experiment is het alleszins. Het idee achter deze burgerraad? Vierentwintig uitgelote burgers worden eerst grondig geïnformeerd over een bepaalde problematiek, gaan vervolgens de discussie aan en komen uiteindelijk tot een gegrond advies. Ook in Frankrijk zijn 150 burgers ondertussen uitgeloot om vanaf 4 oktober mee te denken over het klimaat en de CO2-uitstoot. En ook elders in Europa nestelen burgerraden zich. Op naar de participatieve democratie.

  SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

  Kijken we specifiek naar het erfgoedveld dan zien we daar eveneens voorbeelden van praktijken waarbij burgers in gelijkaardige mate betrokken worden. Wat is de kracht en betekenis van deze initiatieven voor het erfgoedveld? Wanneer, waar en hoe kunnen en dienen burgers dan betrokken te worden? Hoe kan hun inbreng pas echt goed tot zijn recht komen? Dit wordt het onderwerp van het internationaal netwerkevent Citizen participation and the changing meaning & value of cultural heritage across Europe op 29 november 2019. De dag wordt georganiseerd door Onroerend erfgoed, KIK-IRPA en FARO en vindt plaats bij KIK-IRPA in het Jubelpark Brussel.

   Sprekers zijn zowel vertegenwoordigers van de Europese Commissie en ICOMOS als Europese onderzoekers en erfgoedprofessionals met ervaring in erfgoedonderzoek waarin participatie van burgers aan bod komt (Coventry University, Historic England, Amsterdam University of Arts, FARO, Onroerend Erfgoed ...). De voertaal is Engels. Alle informatie over het programma vindt u hier. Via deze link kunt u ook inschrijven.

   Meer op deze website over participatie en cocreatie?

   Foto: ev via Unsplash // SDG 11, United Nations. FARO ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

   Hildegarde Van Genechten