Klein museum, groot bereik. Relaas van een collegagroep

Dit document geeft een inkijk in het leertraject van de collegagroep Klein museum, groot bereik. De collegagroep telde vijf bijeenkomsten in het jaar 2017: collega’s ontmoetten elkaar en wisselden volop ideeën en ervaringen uit omtrent het thema participatie.

De collegagroep is een initiatief van Erfgoedcel Kempens Karakter, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed,  Heemkunde Vlaanderen, ICOM-Vlaanderen, Museum Hof van Busleyden en stadsmuseum Lier. 

Auteur(s)
Leen Heyvaert, Maarten Jacobs, Tine Rock, Hildegarde Van Genechten, Olga Van Oost, Griet Van Opstal, Marijke Wienen
Jaartal
2018