Participatie in de erfgoedsector steeds belangrijker maar complexer dan het lijkt

© Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0  

Het decembernummer van faro zoomt met een uitgebreid dossier in op ‘participatie’. Voor sommigen een zoveelste  buzzword, voor anderen de nieuwe Heilige Graal van de erfgoedwerking. Participatie wint bovendien beleidsmatig sterk aan terrein, zoals blijkt uit de opname ervan als nieuwe ‘erfgoedfunctie’ (naast herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden). 
 
Feit is dat meer en meer erfgoedwerkers in binnen- en buitenland participatie wel degelijk op de agenda zetten en pistes uitproberen. Maar wie écht wil slagen in een participatieve werking, moet zich goed voorbereiden en de hele organisatie ‘mee’ hebben. 
 
Dit faro-dossier brengt een waaier van boeiende onderwerpen in beeld: van succesvolle praktijkvoorbeelden, over handleidingen en tips & tricks, tot stukken over visie, infographics en interviews. Daarnaast komen er in dit winternummer nog enkele andere onderwerpen aan bod: 

  • Jos van Beurden maakt de balans op van de restitutieproblematiek. Wat moet of kan er gebeuren met de koloniale collecties in ons land, en de rest van Europa? 
  • De tentoonstelling Holocaust en strips (nog tot 22 april 2019 in Kazerne Dossin) werd geproduceerd door het Mémorial de la Shoah in Parijs. Welke praktische, inhoudelijke en budgettaire aspecten komen kijken bij de ‘overname’ van een tentoonstelling? Veerle Vanden Daelen en Jana Kerremans schetsen hun ervaringen. 
  • De beroemde museumdefinitie van de International Council of Museums (ICOM) komt meer en meer onder druk te staan, meldt Olga Van Oost. En ook op internationaal beleidsvlak blijkt er nog wel meer te schuiven. 
  • De aloude kermis is een fenomeen vol geschiedenis en tradities. Twee erfgoedprojecten, een uit West-Vlaanderen en een uit Limburg, zoomen erop in. 
  • Ten slotte zijn er onze twee vaste rubrieken: Pinfo en Ten Voeten Uit, met Lieven Van Den Abeele (MSK, Gent). 

Lees faro online via ISSUU:

faro? 

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september en december), telt gemiddeld 64 pagina’s en richt zich tot de brede cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen (archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen, erfgoedverenigingen, musea, sector volkscultuur …) en iedereen die van ver of nabij daarmee te maken heeft (overheden, pers, media, bibliotheken, scholen …). 
 
faro bestellen kan online of het telefoonnummer 02 213 10 64. Losse nummers kosten 8 euro, een jaarabonnement (vier nummers) 25 euro. Het tijdschrift wordt ook verkocht via 30 (betere) boekhandels in Vlaanderen en Brussel. 
 
Foto: Coverbeeld decembernummer © Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0  

Faro