Doe mee met ‘Expeditie Participatie’!

Expeditie Participatie

Participatie. De term duikt de laatste jaren om de haverklap op in het maatschappelijk debat. Ook in het erfgoedveld. Ondanks alle participatie-fuzz blijft er nog heel wat onduidelijkheid over wat nu precies onder participatie verstaan moet worden. Of over wat een participatieve werking nu precies inhoudt. Veel erfgoedwerkers zien door de bomen het bos niet meer. Is dat bij u ook het geval? Kom dan mee op Expeditie Participatie.

Tijdens dit – jawel – participatieve traject willen we samen met u antwoorden zoeken op vragen als: Is dit een hype die zal overwaaien? Wat is de meerwaarde? Gaat het om het ontwikkelen van een nieuwe praktijk? Of werken we al participatief en moeten we het enkel nog zo benoemen? En wil dat dan zeggen dat alles op de schop moet voor ‘de participatie’? Moet ieder aspect van een klassieke erfgoedwerking nu echt herbekeken worden vanuit een participatieve blik? Dreigen we hiermee niet heel wat waardevols overboord te gooien? …

Heel wat vragen waarop wellicht heel wat antwoorden te geven zijn. Vandaar de expeditie.

Het traject zit als volgt in elkaar:

De affiche

Affiche

In het meest recente nummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed vindt u de affiche !Participatievragen?. Op deze affiche staan 19 prikkelende participatievragen. Bedoeling is dat u deze affiche uithangt op een duidelijk zichtbare plaats op het werk waar collega’s elkaar ontmoeten (bijvoorbeeld de kantine/keuken of het vergaderlokaal) en dat jullie zich de komende weken af en toe over een of meerdere participatievragen buigen. Op de affiche is ook plaats voorzien voor extra participatievragen die jullie zich stellen.

Deze vragen en het resultaat van jullie denk- en overlegwerk kunnen jullie tot 29 juni delen met ons en het bredere erfgoedveld via expeditieparticipatie@faro.be

Mail dus naar hartenlust nieuwe vragen, foto’s en filmpjes en neem deel aan het debat! Aarzel ook niet om extra affiches te bestellen.

Al jullie input krijgt een plaats op de projectpagina van Expeditie Participatie. Deze projectpagina vormt het virtuele luik van het participatietraject. U vindt er alle informatie over het traject: kalender, blogberichten, verslagen … Neem geregeld een kijkje!

Download de affiche

De participatiecafé’s

Tijdens Expeditie Participatie gaan we ook de hort op. Naast de input die we van u krijgen op basis van de affiche vinden we het namelijk even zo belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende participatievragen. Het laat ons toe om specifieke vragen verder uit te diepen en grijze zones te verkennen, om zo meer grip te krijgen op het ganse participatiegegeven.

We voorzien hiervoor drie ontmoetingsmomenten, die we bewust buiten de cultureel-erfgoedsector laten plaatsvinden. Door uit onze eigen comfortzone te treden en over het muurtje te kijken hopen we te worden uitgedaagd in de wijze waarop wij als erfgoedprofessionals het participatievraagstuk benaderen.

Twee van de ontmoetingsmomenten vinden plaats in het voorjaar en een in het najaar. Hebt u zelf specifieke ideeën of boeiende praktijken die u absoluut met ons wil delen? Of wil u zich vooral laten inspireren? Schrijf u alvast nu in. Het aantal plaatsen is telkens beperkt.

Het Groot Onderhoud

Ten slotte is er ook nog het Groot Onderhoud. De achtste editie van het jaarlijkse ontmoetingsmoment voor de cultureel-erfgoedsector staat dit jaar helemaal in het teken van participatie. Het vormt dan ook het culminatiepunt van onze expeditie. Tijdens het Groot Onderhoud, dat dit jaar plaatsvindt op vrijdag 9 november in het Vlaams Parlement te Brussel, willen we de vele boeiende inzichten die Expeditie Participatie ongetwijfeld zal opleveren delen met het brede cultureel-erfgoedveld.

We zullen de gelegenheid ook te baat nemen om verder met u in gesprek te gaan en te discussiëren, zodat we samen kunnen nagaan of en op welke manieren we het participatiedenken een plaats kunnen/moeten geven in het hedendaagse erfgoedenken en -werk. Want één ding is nu al zeker. Ook na het Expeditie Participatie-traject zullen nog niet alle participatiekwesties geslecht zijn. Laat staan dat alle neuzen in dezelfde richting zullen staan. Dat hoeft ook niet.

Wil u echter nu al mee de contouren voor het toekomstige participatiedebat uittekenen? Neem dan deel aan Expeditie Participatie en denk met ons mee. Dit filmpje legt kort nog eens alles uit:


Alexander Vander Stichele