Kent u Folio al? Dat is de krachtenbundel van zo maar even 32 Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften. Folio wil uw mening leren kennen, om haar werking – en die van de leden – te verbeteren.
Op 8 december werd het regionaal erfgoeddepot Potyze feestelijk geopend, een realisatie die er kwam dankzij een samenwerking tussen de intergemeentelijke projectvereniging C07, de provincie West-Vlaanderen, de stad Ieper en de Vlaamse overheid.
Overal in Vlaanderen vindt u in deze tijd van het jaar buitenkerststallen. Toch staat deze traditie ook onder druk. Om de traditie te bewaren voor het nageslacht, heeft Erfgoed Noorderkempen de opbouw van zo’n buitenkerststal vastgelegd op camera.
Bart De Nil en Liesa Rutsaert schreven met 'Autismevriendelijk museum' een boek vol tips & tricks voor het creëren van een toegankelijk museumbezoek voor kinderen en jongeren met autisme.
Het winternummer van 'faro' diept in een uitgebreid themadossier de relatie tussen (lokale) politici en de erfgoedsector uit. Wat vinden zij belangrijk? Hoe pakken ze het aan in hun gemeente of stad? En wat met participatie?
Op 18 december 2017 verzamelde de cultureel-erfgoedsector voor het kabinet van minister Sven Gatz. De sector eiste dat er werk gemaakt wordt van de lang beloofde financiële inhaaloperatie.
FARO en STEPP werkten in 2017 een themawerking uit rond museale tentoonstellingstechnieken. Op 12 december kwam de werkgroep ‘Technische noden in de museumsector’ samen in drie Antwerpse musea.
We zijn zeer verheugd te kunnen meedelen dat Helen Chatterjee de keynote zal verzorgen op de internationale conferentie 'Participation in cultural heritage for mental health recovery', die we op 29 en 30 november 2018 organiseren.
Cultureel erfgoed krijgt prioriteit in de Erasmus+ oproep 2018. We wijzen u de weg naar meer informatie over deze oproep, de schrijfsessies en de aanvraagformulieren.
132 culturele projecten van bovenlokaal belang krijgen subsidies in het kader van de transitiereglementen. Dat heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz bekendgemaakt op 13 december.
De Provincie Oost-Vlaanderen schrijft jaarlijks enkele prijzen historisch onderzoek uit. In 2017 was dat, en wel voor de laatste keer, in de disciplines heemkunde en geschiedenis. De deputatie kende deze prijzen respectievelijk toe aan Hilaire Liebaut en aan Lies Vervaet.
Die vraag staat centraal in 'Bob', een prachtige podcast over hoe ons geheugen werkt. Een glansrol is weggelegd voor archieven en erfgoedbibliotheken.