Ontwikkel uw gespreksvaardigheden met FARO

Mensen in gesprek met elkaar

Erfgoed is mensenwerk en voortdurend kennen we betekenissen toe aan erfgoed. Die betekenissen komen onder andere tot stand tijdens gesprekken. Maar hoe haalt u het maximum uit zo'n gesprek? Hoe zorgt u ervoor dat onderliggende kwesties naar de oppervlakte komen, of dat u emoties van uw gesprekspartner kunt opvangen? Met een aantal initiatieven helpt FARO u deze gespreksvaardigheden onder de knie te krijgen. Een overzicht!

Workshop 'Emotienetwerken' op 29 september 2022

Hoe maakt u de verschillende emoties die met erfgoed verbonden zijn bespreekbaar in een groep? Op vraag van Museum Kunst & Geschiedenis en FARO gaat prof. dr. Hester Dibbits in gesprek over de emotienetwerken-methode. Na haar introductie krijgt u de kans om de methode toe te passen op enkele stukken uit de collectie van het museum. Vervolgens bespreken we samen hoe u deze methode kunt inzetten in uw praktijk, ook buiten de erfgoedsector. Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door publiq. Schrijf u in via deze link.

Hoe omgaan met polarisatie? Erfgoedlab op 20 oktober 2022

Kennis van en inzicht in polarisatie zijn belangrijk voor de erfgoedprofessional van de 21e eeuw. In dit Vlaams-Nederlandse Erfgoedlab verdiepen we ons in de rol van erfgoed en de erfgoedprofessional bij polarisatie. We gaan in op wat we wel – en niet – verstaan onder polarisatie. U leert hoe u deze thematiek kunt benaderen en hoe u u ermee kunt omgaan in uw professionele praktijk. Info en inschrijvingen via deze pagina.

Masterclass verbindende communicatie op 8 november 2022

Verbindende (of geweldloze) communicatie biedt u een houvast om op een heldere, respectvolle en constructieve manier met anderen samen te werken. Een vaardigheid dus, die tijdens heel wat erfgoedprocessen van pas kan komen. Tijdens een tweedaagse masterclass gaan we met uw voorbeelden en ervaring aan de slag. De concrete situaties uit uw praktijk vormen het vertrekpunt om samen te ontdekken wat Verbindende Communicatie is. Een theoretisch kader vult dat aan, maar de praktijkervaring staat centraal. Schrijf u snel in via deze link.

Proeven van gesprekstechnieken (voorjaar 2023)

In het voorjaar van 2023 organiseren we een halve dag die u laat kennismaken met de basisvaardigheden van een goed gesprek. Hou onze website in de gaten voor de exacte datum, die volgt binnenkort.

Leestips via FARO's Erfgoedwijzer

Op de Erfgoedwijzer vindt u permanent een overzicht van interessante kaders en literatuur. We bundelden ze in vier groepen:

  • Basismodellen
  • Leergesprekken
  • Samenwerken in een team
  • Gesprekken met een ethische insteek

We vullen het overzicht de komende tijd nog verder aan, tips zijn zeker welkom.

Foto: Andreea Avramescu via Unsplash

Jacqueline van Leeuwen