Focusgroep over de impact van de Brexit op de cultureel-erfgoedsector. Doet u mee?

Teambespreking. Foto: StartupStockphotos via Pixabay

Welke contacten bestaan er tussen Vlaamse en Britse cultureel-erfgoedorganisaties? Welke impact heeft de Brexit op die contacten? En met welke uitdagingen wordt de cultureel-erfgoedsector post-Brexit geconfronteerd? Om op die vragen een antwoord te kunnen geven, start FARO met een focusgroep. 

Leven na de Brexit

Vlaanderen is op vele vlakken sterk verweven met het Verenigd Koninkrijk. Ook cultureel-erfgoedorganisaties zijn op verschillende manieren verbonden met het land aan de overkant van het Kanaal: van inspiratiebron tot projectpartner, bruikleengever of ontvangende organisatie voor een jobshadowing in het kader van Erasmus+.

Toch zijn voor veel erfgoedorganisaties de gevolgen van de Brexit niet helemaal duidelijk, bijvoorbeeld op het vlak van regelgeving en diverse administratieve formaliteiten. Dat kan ertoe leiden dat ze samenwerking met het VK ‘passief’ vermijden en ervoor kiezen om te opereren binnen de 'veilige' Europese Unie.

Om dit soort scenario’s te vermijden heeft FARO in het kader van de Brexit Adjustment Reserve (BAR - zie kader) een project uitgewerkt. Daarin willen we erfgoedorganisaties ondersteunen om hun relaties met het Verenigd Koninkrijk op een duurzame manier te heractiveren. Zo'n samenwerking biedt immers kansen, ook na de Brexit. 

Wat mag u verwachten?

Via een of meerdere focusgroepen brengen we samen met u de negatieve impact van de Brexit op de werking van de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen in kaart. We identificeren en benoemen de knelpunten en hinderpalen.  

Op basis van de resultaten van dit onderzoek ontwikkelen we vervolgens maximaal vier pilots, bedoeld om erfgoedorganisaties te helpen om hun relatie met het VK weer uit te bouwen. De ervaringen tijdens dit traject, de hindernissen en de oplossingen, worden met de brede sector gedeeld.  

FARO zet achteraf de verworven kennis en inzichten om in concrete instrumenten voor de erfgoedsector en communiceert over de resultaten van het project.  

Neem deel!

Maar even terug naar het begin, de focusgroepen: daarin willen we achterhalen waar het schoentje precies knelt. We zoeken een antwoord op vragen als:

  • Hoe werkte uw organisatie in het verleden samen met het Verenigd Koninkrijk? 
  • Welke uitdagingen ziet u in een samenwerking na de Brexit? 
  • Waar liggen de pijnpunten?
  • Welke noden heeft uw organisatie?

De uitkomst van deze gesprekken vormt de basis voor de thema’s waarrond FARO samen met geïnteresseerde organisaties een aantal leertrajecten kan opzetten om oplossingen te vinden. 

  • Heeft u interesse om deel te nemen aan een focusgroep over de post-Brexit-uitdagingen van Vlaamse cultureel-erfgoedorganisaties? Neem dan zo snel mogelijk, best vóór 27 september, contact op met henrike.radermacher@faro.be.
     
  • Wilt u niet per se deelnemen aan een focusgroep maar heeft uw organisatie de laatste vijf jaar contact gehad met het Verenigd Koninkrijk? Heeft u samengewerkt met personen of organisaties uit het Verenigd Koninkrijk, heeft u er samen tentoonstellingen mee opgezet of objecten of kunstwerken ontleend? Laat ook dat weten via henrike.radermacher@faro.be

We proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de contacten tussen cultureel-erfgoedorganisaties uit Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk. 

Alvast dank voor uw medewerking!

BAR: financiële steun voor projecten die de gevolgen van de Brexit helpen verzachten 

Op 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk definitief uit de Europese Unie getreden. Veel Vlaamse ondernemers, organisaties, vzw’s en overheidsentiteiten zijn getroffen door de (handels)belemmeringen, die ontstaan zijn door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de douane-unie en de interne markt. Ook de culturele sector voelt de gevolgen. Om de negatieve impact te beperken heeft de Europese Unie de Brexit Adjustment Reserve (BAR) toegekend aan de lidstaten. De BAR-middelen bieden ondersteuning aan projecten van getroffen ondernemingen, organisaties, vzw’s en overheden uit alle sectoren. De aanvraag verloopt via VLAIO. Meer info vindt u hier.

Foto: StartupStockPhotos via Pixabay

Henrike Radermacher