Nieuwe Europese tool brengt competenties van erfgoedwerkers in kaart

Kaart van Europa. Foto: Christian Lue via Unsplash

FARO is een van de partners in European Cultural Heritage Skills Alliance CHARTER, een door Erasmus+ gefinancierd project. Dat wil bruggen bouwen tussen de werkpraktijk en het hoger onderwijs en zo toekomstgerichte Europese investeringen in erfgoedcompetenties mogelijk maken. Na anderhalf jaar maakt het project de balans op in de publicatie Factsheets.

Het rapport  bevat een methodologie om competenties voor cultureel-erfgoedberoepen in kaart te brengen. Elis Marçal, voorzitter van E.C.C.O. (European Confederation of Conservators-Restorers Organisaties) en coauteur van dit rapport zegt daarover:

"Het is ons doel om gemakkelijke, vriendelijke en accurate tools te ontwikkelen om erfgoedwerkers te inspireren tot discussie en zelfevaluatie. Deze laagdrempelige tools moeten helpen om onze sector en onze professionele praktijk beter te begrijpen."

Het voorgestelde model bestaat uit een spinnenwebdiagram, dat de zes erfgoedfuncties uit het CHARTER-model (management, bestuur & beleidsvorming, onderzoek & ontwikkeling/onderwijs, engagement & gebruik, behoud & bewaring, erkenning) combineert met een schaal van acht kennisniveaus:

Samenvatting CHARTERmodel en tool

Erfgoedwerkers worden uitgenodigd om hun taken in het spinnenweb te plaatsen en zo hun competenties visueel weer te geven. Het rapport bevat daarvan enkele heel concrete voorbeelden. Deze tool is al in verschillende settings uitgetest en vormt een goede aanzet tot betekenisvolle gesprekken over de competenties die een professional vandaag en in de toekomst nodig heeft. Het helpt bijvoorbeeld om de noden in een team zichtbaar te maken en om na te denken over plannen voor vorming en bijscholing op het werk.

Het CHARTER-project werkt de volgende maanden verder met dit model en wil de tools zoveel mogelijk in de praktijk toepassen. Wil u in uw eigen organisatie of collegagroep graag aan de slag met deze tool? Geef dan een seintje aan Jacqueline van Leeuwen, want vanuit het CHARTER-project voorzien we begeleiding.

Meer informatie over CHARTER Alliance vindt u hier.

Abonneer u op de nieuwsbrief van CHARTER om op de hoogte te blijven van dit project.

Foto: Christian Lue via Unsplash

Jacqueline van Leeuwen