Vrijdag 9 november 2018. Die dag houdt u best vrij in uw agenda. Want dan wordt u verwacht in Brussel, samen met honderden andere erfgoedwerkers voor de achtste editie van het Groot Onderhoud.
Gelijkekansenbeleid: Het aanwervingsbeleid van de ULB steunt op diversiteit en gelijke kansen Kandidaten worden aangeworven op basis van hun competenties, ongeacht leeftijd, gender, sexuele oriëntatie, herkomst, nationaliteit, overtuiging, of functiebeperking. Wenst u bepaalde aanpassingen aan de...
Minister van Cultuur Sven Gatz besliste Steltenlopen in Merchtem toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het is meteen het laatste element dat op de huidige inventaris Vlaanderen wordt geplaatst, die vanaf 2019 wordt vernieuwd.
'Naar een blauwdruk voor een architectuurcollectie Vlaanderen' is het experimentele pilootproject van Architectuurarchief Vlaanderen om culturele archieven te waarderen volgens internationale waarderingsmethodieken zoals Significance 2.0 etc.
Korte, pakkende museumteksten. Hoe die te maken? Daarover schreven Marleen van Soest en Annemarie Vels Heijn een boekje met 50 tips en voorbeelden. Over dat boekje waren we zo enthousiast dat we de auteurs naar Vlaanderen uitnodigen!
Ben je geïnteresseerd om ons team te versterken? Stuur ons nu uw CV en de data waarop u beschikbaar bent deze zomer (september inbegrepen)! Solliciteren kan tot 20/07/2018 Contact: Natasja Peeters, natasja.peeters@warheritage.be Personeelsdienst, hr@warheritage.be
Iedereen weet: Vlaanderen (en bij uitbreiding België) is een stripland, en dat al sinds de eerste decennia van de 20e eeuw. Maar wat gebeurt er met het erfgoed van al die strips en hun makers?
Op 15 juni 2018 besliste de Vlaamse Regering tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de bovenlokale cultuurwerking. Het decreet was op 6 juni 2018 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Van 5-9 juni 2018 organiseerde de Société Internationale des bibliothèques et des musées des arts du spectacle (SIBMAS) zijn tweejaarlijks congres in Parijs. De organisatie wil vanuit internationaal perspectief kennisdeling en expertise-uitwisseling over de omgang met podiumkunstenerfgoed bevorderen. Het thema van deze conferentie was ‘Being Successful together’, een oproep om stil te staan bij de (vernieuwde) manier waarop we samenwerken en de winst die we daarmee boeken, maar tegelijkertijd ook de obstakels die we daarvoor moeten overwinnen. Digitale technologieën zijn de laatste twee decennia binnengedrongen in onze dagelijkse werking en faciliteren ook nieuwe samenwerkingsvormen- en banden, zowel internationaal als over verschillende domeinen heen. Archivarissen en bibliothecarissen treden meer en meer in contact met de onderzoeksgemeenschap, de artiesten én het brede publiek.

Het congres bestond uit een gevarieerd programma met presentaties, culturele uitstappen en netwerkmomenten waarin nieuwe internationale contacten werden gelegd en bestaande contacten onderhouden met spelers die zich op internationaal niveau bezig houden met het erfgoed van de podiumkunsten. De sprekers stelden hun projecten, werkingen en organisaties voor. Sommigen beperkten zich tot deze beschrijvingen terwijl anderen juist reflecteerden over struikelblokken, uitdagingen en wat ze eruit leerden. Hierdoor trokken ze de relevantie van hun werk door naar het grotere geheel van erfgoed- en kunstenorganisaties.

Het Firmament was betrokken bij twee presentaties. De eerste was ‘”Better Together” Inventorying and digitising audiovisual and digital archives of the performing arts’ door Eline De Lepeleire (Het Firmament) en Tom Ruetten (Kunstenpunt). Deze presentatie ging over het samenwerkingsmodel tussen VIAA, PACKED vzw, Het Firmament, Kunstenpunt en gesubsidieerde gezelschappen uit de podiumkunsten. Een model waarbij het beschikbare geld, expertise en netwerk optimaal werd ingezet om het audiovisueel erfgoed aanwezig bij gesubsidieerde gezelschappen te digitaliseren en bewaren. Het eerste deel van de presentatie was een beschrijving van dit model, hoe en waarom het tot stand kwam en hoe het proces verliep. In het tweede deel was er ruimte om ook de uitdagingen en ambities onder de loep de namen met tot slot een aantal conclusies.

Daarnaast nam Eline deel aan de rondetafel ‘Starting from Scratch: Do’s and Dont’s of Stage Costume Photography’, samen met Jan Van Goethem (De Munt), Zoë Renaud (De Munt) en Sylvie Richoux (CNCS). Deze rondetafel stond in het teken van kostuumregistratie waarbij de panelleden hun werkprocessen toelichtten en tips en trics deelden voor een geslaagde fotostudio. Zo beheert Het Firmament zelf geen kostuumcollecties, maar ondersteunde in het verleden twee organisaties bij de registratie en het fotograferen van de kostuums die door de artistieke gemeenschap wel nog actief gebruikt wordt. De case die tijdens de rondetafel werd besproken is die van de kostuumcollectie van Kantuta vzw, een Brusselse vereniging die Boliviaanse dansen opvoert.

De herdenking van 75 jaar Tweede Wereldoorlog nadert met rasse schreden. Met het oog op deze herdenking organiseren we op 21 november samen met het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie een inspiratiedag waarin we focussen op publiekswerking.