Hoe solliciteren? Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 27 februari 2019 naar vacatures@smak.be met duidelijke vermelding van de vacature waarvoor je solliciteert in het onderwerp van de mail. Stuur een extra bijlage mee (max. één A4) die aantoont: welke sociale media je zelf actief gebruikt,...
Meer informatie : Othman El Kheloufi: elkheloufi.othman@gmail.com Katrijn D’hamers: katrijn.dhamers@faro.be , tel +32 2 213 10 76
Gelieve je CV met begeleidende brief per e-mail te sturen naar HR-RH@africamuseum.be , met als referentie s/HIPE voor 22 februari 2019. Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene termijn toegezonden worden zullen worden aanvaard en beantwoord. De...
De Vlaamse Gemeenschapscommissie, FARO en Helicon Conservation Support slaan de handen in elkaar voor de opstart van een nieuw traject calamiteitenplanning. Op 7 februari werd de aftrap gegeven in het AMVB in Brussel.
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om elf cultureel-erfgoedprojecten te ondersteunen voor een totaalbedrag van 798.000 euro. Het gaat om de eerste ronde projectsubsidies via het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet (2017).
Op donderdag 28 maart organiseren het MAS, de opleiding Conservatie-Restauratie van de Universiteit Antwerpen, ICOM Belgium Flanders en FARO een masterclass over de rol van harde wetenschappen in erfgoedonderzoek.
Maandag 4 en dinsdag 5 maart vindt in De Doelen in Rotterdam het DEN-event plaats, de conferentie over cultuur en digitalisering.
Tot 1 maart 2019 kunnen aanvragen voor bilaterale samenwerkingsprojecten worden ingediend, voor culturele en artistieke projecten die plaatsvinden tussen september 2019 en augustus 2020.
Claire Wellesley-Smith, een kunstenares en onderzoekster uit West Yorkshire, schreef samen met Hannah Lamb een inspirerend essay over het maken en denken met onze handen.
Elke maand vraagt het FOMU een gastspreker om nieuwe verhalen (‘narratieven’) toe te voegen aan de collectie en tentoonstellingen. Zo wordt het discours verrijkt en bijgestuurd, vaak vanuit onverwachte hoek.