Om de kracht van vrijwilligers in verenigingen en projecten extra te promoten, reikt de Vlaamse Gemeenschap in samenwerking met ‘de Verenigde Verenigingen’ de Prijs voor het Vrijwilligerswerk uit. De prijs gaat naar een vereniging of project dat toont hoeveel kracht er uitgaat van vrijwilligers in...
Staat de conservatie van ons kostbaar materieel erfgoed en vooral de methoden en middelen die we hiervoor gebruiken, soms niet haaks op het behoud van ‘our common future’ en duurzame ontwikkeling?
Op vrijdag 20 februari keurde de Vlaamse Regering de subsidiëring goed van een aantal collectiebeherende organisaties, landelijke expertisecentra en cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek, een samenwerkingsverband van zes erfgoedbibliotheken, wordt een...
Op donderdag 12 februari hield de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed het erfgoedlabel boven de doopvont. Een primeur, met als hoofddoel het ons omringende erfgoed in de kijker te zetten.
Al meer dan zes jaar biedt SoCiuS op www.bijleren.be een overzicht aan van het bijscholingsaanbod voor sociaal-cultureel werk(st)ers. Hoog tijd dus voor een fris kleedje en een inhoudelijke uitdieping! De vernieuwe site is meer dan ooit 'the place to be' voor iedereen in de brede sociaal-culturele...
Het Firmament - de erkende koepelorganisatie voor het figurentheater in Vlaanderen - is in het kader van 'Bouwplan van Het Paradijs, het onderzoek naar de behoefte, de haalbaarheid en de wenselijkheid van een (t)Huis voor het figurentheater in Vlaanderen' op zoek naar collecties,verzamelingen of...
Binnen de cultuur-, sport- en jeugdsector bestaan heel wat structuren die mee bepalen hoe het aanbod wordt vormgegeven en ingevuld: raden van bestuur controleren de werking van een organisatie, beoordelingscommissies geven inhoudelijk advies aan de overheid over de ingediende subsidieaanvragen en...