Vlakbij en steeds belangrijker: participatie in de lokale praktijk

Royal De Luxe Straattheater

Het lokale niveau staat dicht bij de burger. Daarom is het een ideale schaal om met participatie aan de slag te gaan. In het kader van onze Expeditie Participatie plaatsen we enkele lokale praktijkvoorbeelden in het voetlicht. Meer weten? Kom dan op 11 september naar ons participatiecafé in Genk.

Hoe? Zo!

De gemeente Neerpelt lanceerde de brochure “Participatie. Hoe? Zo!”. Deze brochure is er voor burgers en verenigingen die zelf een participatief initiatief uit de grond willen stampen. Naast tal van praktijkvoorbeelden bevat de brochure verschillende handige modellen en methodieken. Kijk zeker eens naar de “criteria voor participatie”: een gemakkelijke tool om te bepalen op welke punten uw participatief project goed scoort.

Beleidsparticipatie

De brochure kwam tot stand dankzij de inbreng van 100 Neerpeltenaren die actief deelnamen aan een onderzoekstraject over participatie in hun gemeente. In dit opzicht is de brochure illustratief voor een tendens bij steden en gemeenten. Alsmaar meer lokale besturen gaan de rechtstreekse dialoog aan met de burger. Dit niet enkel in hun dagelijkse werking, maar ook bij de opmaak van hun meerjarenplan. Deze 'beleidsparticipatie' verloopt vaak integraal, over de beleidsdomeinen heen, en los van de klassieke adviesorganen. Voor erfgoedorganisaties is het soms zoeken welke rol zij kunnen spelen in zo'n participatief proces. In de gemeente Kortenberg vindt u een voorbeeld van een volgehouden participatief beleid, mét een mooie rol voor een lokale erfgoedorganisatie: het Erfgoedhuis van Kortenberg. Meer informatie over dit voorbeeld leest u in het FARO-tijdschrift.

Participatie in de lokale erfgoedpraktijk

Niet alleen besturen, maar ook heel wat musea, archieven, verenigingen en erfgoedcellen gebruiken hun onmiddellijke omgeving om participatief te werken. In het lentenummer van het FARO-tijdschrift focusten we op de buurt als labo voor participatieve erfgoedprojecten. U krijgt er niet enkel voorbeelden van erfgoedorganisaties die de buurt actief betrekken. We focusten evenzeer op buurtinitiatieven en sociaal-artistieke praktijken die erfgoed inzetten in hun participatieve werking.

Is uw honger naar praktijkverhalen nog niet gestild? In januari 2018 was FARO mede-organisator van de studiedag “Faro-conventie, participatie en het lokale erfgoedbeleid”. Ook daar passeerden heel wat praktijkvoorbeelden de revue, vooral van erfgoedcellen, kunststeden en intergemeentelijke onroerend-erfgoeddiensten. Een uitgebreid verslag vindt u hier.

Aan de slag

Bent u op zoek naar extra inspiratie voor een participatieve werking in uw buurt, gemeente of regio? Of heeft u zelf een ervaring die u wil delen? Kom dan op 11 september naar ons participatiecafé in Genk. U krijgt er straffe praktijkverhalen uit Neerpelt en de bibliotheek van Genk. Afsluiten doen we met een open gespreksronde over het thema participatie. We vertrekken daarbij van de vragen van onze participatieposter.

Gregory Vercauteren