In de kijker: striperfgoed

Striperfgoed. Cover voor faro en Stripgids, (c) Simon Spruyt

Vraag: wat is het verband tussen de opening van een nieuwe stripgalerij in Elsene en de overzichtstentoonstelling over stripheld ‘Alex’ in het Art & History Museum in het Jubelpark?

Antwoord: het zijn twee voorbeelden van de stijgende aandacht voor en het belang van het striperfgoed. Afgelopen weekend was de Brusselse binnenstad weer het toneel van het zogenaamde Stripfeest / Fête de la B.D. De hoofdstad riep zichzelf voor een weekend uit tot het stripcentrum van het land. (Ook de overige 363 dagen van het jaar is dat het geval, zo wil Visit Brussels, de toeristische dienst van Brussel, iedereen inprenten.)

Stripfeest

Wat er ook van zij: u kon terecht in het Warandepark en de buurt eromheen, het Paleis voor Schone Kunsten en het Koninklijk Museum voor Kunst & Geschiedenis (Art & History Museum) voor een gevarieerd programma. Vorig jaar nog trok ik in De Morgen van leer tegen de wat onverschillige houding die ons land  aanneemt tegenover het erfgoed van de negende kunst. Dat weerhoudt de toeristische dienst van Brussel blijkbaar niet om voluit de loftrompet te steken over ons glorierijke stripverleden.

De opening van de galerij in Elsene – we besparen u de details – is allicht een graadmeter van het toegenomen pecuniaire karakter van het striperfgoed. De start van de galerij, zo lezen we in het persbericht, is een inspanning “om een substantiële bijdrage te leveren aan de uitstraling van de strip als kunstvorm. […]” Het wordt  “…een nieuwe artistieke ontmoetingsplek […] voor kunstenaars, tekenaars, schrijvers, stripliefhebbers, uitgevers en ook verzamelaars.” Dat striperfgoed is dus ‘kunst’ geworden. Kunst met een mooi prijskaartje.

Alex in het museum

Affiche expo Alex

Het helpt ook als dat erfgoed even langs het museum passeert. Zoals Alex. Die klassieke stripheld maakte zijn opwachting in het weekblad Kuifje op 16 september 1948. Sindsdien zijn er 12 miljoen albums van verkocht en kun je het wedervaren van deze jonge Gallo-Romein in vijftien talen lezen. Alex wordt vandaag de dag gezien als een van de belangrijkste uithangborden van de 'historische strip'. De geestelijke vader van Alex, Jacques Martin, hechtte, net als zijn werkgever Hergé, erg veel belang aan de historische betrouwbaarheid van de verhaallijn bij het uitwerken van zijn strips.

Onderzoek

Overigens: Strip Turnhout heeft met het Letterenhuis, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, LUCA School of Arts Brussel en FARO een onderzoek naar het striperfgoed opgestart! Binnenkort hoort u daar meer over. Belangrijker is dat – als u echt helemaal mee wil zijn – er op zaterdag 13 oktober in Kazerne Dossin een studie- en overlegdag plaatsvindt over het striperfgoed. Als u daar iets mee te maken hebt, of benieuwd bent naar de laatste ontwikkelingen, zich in de materie wil verdiepen of interesse hebt in dit (veelal papieren) erfgoed, dan bent u daar van harte voor uitgenodigd. De locatie is overigens niet toevallig gekozen. Op zondag 16 september opende Kazerne Dossin de nieuwe tentoonstelling Holocaust en strips. Met ruim aandacht voor het striperfgoed. En wat helemaal mooi is: deelnemen is gratis.

Expo Holocaust en strips

En nu we toch uw aandacht hebben. Zopas verscheen bij de Britse uitgeverij Springer Comics Memory. Archives and Styles, het jongste boek in de reeks Palgrave Studies in Comics and Graphic Novels. Ondergetekende mocht een bijdrage leveren.

Foto's:

  • Allegorie van het striperfgoed (c) Simon Spruyt. De linkerhelft werd gebruikt als cover van faro (juni 2014), de rechterhelft voor Stripgids.
  • Affiche expo Alex, Museum Kunst & Geschiedenis
  • Affiche expo Holocaust en strips, Kazerne Dossin
Roel Daenen