Schrijf mee aan het stripnummer van Zacht Lawijd

Suske, Wiske en Lambik voor een schilderij van Breugel, in: Het Spaanse Spook © Standaard Uitgeverij

Wie meent dat stripverhalen niet tot de literatuur behoren? Het decembernummer 2024 van het literair-historische tijdschrift Zacht Lawijd is volledig gewijd aan de 9e kunst. En het mooie is: u kunt meewerken!

Zacht Lawijd is een literair-historisch tijdschrift dat focust op de 19e, 20e- en 21e-eeuwse literatuur in Vlaanderen en Nederland. Naast uitgewerkte artikelen bevat het rubrieken met kortere beschouwingen. 

Zacht Lawijd is geen academisch vaktijdschrift. Wel presenteert het vaak nieuw onderzoek voor een breed geïnteresseerd publiek. Het verschijnt vier keer per jaar in samenwerking met het Letterenhuis (Antwerpen) en het Literatuurmuseum (Den Haag). U vindt meer info over het blad op hun website. Net als faro is het lid van Folio, de koepel van de literaire, culturele en erfgoedtijdschriften. 

Nero, Marc Sleen © Standaard Uitgeverij

Het decembernummer richt dus de schijnwerper op de Nederlandstalige strip in al zijn facetten. ‘Al zijn facetten’ kan bijvoorbeeld inhouden:

 • de totstandkoming van een verhaal of reeks,
 • de samenwerking tussen auteurs (scenaristen, tekenaars, inkleurders, beletteraars),
 • de relatie van auteurs met hun uitgever(s) en vice versa,
 • de inspiratiebronnen van auteurs,
 • (artistiek-literaire) meningsverschillen, ruzies, vetes en bondgenootschappen.

En ook nog:

 • financiering, mecenaat en beleid,
 • het werk van een of meerdere recensenten,
 • het productieproces, bijvoorbeeld over:
  • keuzes op het vlak van publicatieforum (krant, tijdschrift, album, digitaal), 
  • formaat (afmetingen),
  • afwerking (slappe kaft vs. harde rug),
  • druktechnieken,
  • distributie.
 • de perceptie van strips (en de plaats ervan binnen het literaire veld),
 • wedstrijden, onderscheidingen,
 • strips en auteurs in tentoonstellingen (en bij uitbreiding: in archieven, erfgoedbibliotheken en musea),
 • stripauteurs en privéverzamelaars,
 • de rol van uitgevers doorheen de tijden.

Enzovoort, enzoverder.

Doe een voorstel!

Heeft u een geweldig idee? Bezorg dan uw voorstel(len) van een (niet eerder gepubliceerde) bijdrage tegen uiterlijk 15 juni aan Zacht Lawijd. Die beschrijving houdt u het best beknopt: maximum ½ A4 volstaat.

De kernredactie, Jan Robert (oud-werknemer van het Letterenhuis), Jos van Waterschoot (Allard Pierson Museum, Amsterdam) en Roel Daenen (FARO / Stripgids), wikt en beschikt vervolgens.

Wordt uw voorstel geselecteerd? De deadline voor uw kopij (van ca. 4.000 woorden, inclusief voetnoten) en acht à tien rechtenvrije afbeeldingen) is 15 september 2024. Er is een bescheiden vergoeding voorzien.

Illustraties: Suske, Wiske en Lambik voor een schilderij van Breugel, in: Het Spaanse Spook © Standaard Uitgeverij / Nero, Marc Sleen © Standaard Uitgeverij

Roel Daenen