Gemene Geschiedenis. Inspiratiegids voor het onderzoek naar het dagelijks leven van het ‘gewone’ volk (1789 - 1918)

De thema’s van allerhande erfgoedprojecten en -publicaties, het aanbod van lokale volkskundige musea en het werk van heem- en familiekundigen bewijzen het telkens weer: erfgoedwerkers hebben in hun omgang met het verleden een stevige belangstelling voor de gewone mensen en hun doen en laten. In het valorisatietraject Gemene Geschiedenis. Dagelijks leven van het ‘gewone’ volk (1789 - 1918) wil FARO aan erfgoedwerkers instrumenten aanreiken om het dagelijks leven van de gewone mens, in al zijn complexiteit en rijkdom, te bestuderen en te evoceren.

De doelstelling is tweeledig: enerzijds willen we met dit traject  de verspreiding van expertise naar erfgoedwerkers over het onderzoek en de valorisatie van bronnen bevorderen; anderzijds willen we erfgoedwerkers via een thematische aanpak bewustmaken van en toeleiden naar de vaak ongekende informatierijkdom die archieven bevatten voor hun projecten. In het kader van dit traject begeleidt FARO enkele proeftuinen over erfgoedprojecten/-werkingen rond het dagelijks leven. Centraal staat de methodiek, met andere woorden: hoe kunnen erfgoedwerkers het dagelijks leven documenteren (d.w.z. via welke zoekstrategieën in (archief)collecties) en hoe kan bronnenmateriaal vervolgens omgezet worden in een publieksgericht verhaal?

FARO-medewerkers Bart De Nil en Gregory Vercauteren schreven voor dit traject een ‘inspiratiegids’. Deze publicatie is bedoeld als een oriënterende wegwijzer voor heemkundigen, familiekundigen en andere lokale erfgoedwerkers die een onderzoek naar gemene geschiedenis willen voeren. Na een korte inleiding over wat gemene geschiedenis kan betekenen, belichten we enkele thema’s waarrond u onderzoek kunt doen. Ten slotte bespreken we enkele interessante bronnen. Om de inspiratiegids praktijkgericht te houden, komen de onderliggende wetenschappelijke inzichten in sterk vereenvoudigde vorm aan bod.

Cover Gemene Geschiedenis
Gemene Geschiedenis. Inspiratiegids voor het onderzoek naar het dagelijks leven van het ‘gewone’ volk (1789 - 1918)
Auteur(s)
Bart De Nil en Gregory Vercauteren
Plaats
Brussel
Uitgever
FARO
Prijs
10 €
Jaartal
2012