CERIZE. Voor een b(l)oeiend museum

Kort en kernachtig gesteld is integrale kwaliteitszorg (IKZ) vooral een kwestie van gezond verstand. Maar toch is kwaliteitszorg allesbehalve evident. In hun zoektocht naar toepasbare informatie over kwaliteitszorg stuiten organisaties vaak op complexe modellen en systemen die niet of nauwelijks aansluiten bij de werking of de noden van hun instelling. En als er dan uiteindelijk een systeem gekozen wordt, is er vaak nog een hele vertaalslag nodig om er een echt bruikbaar model van te maken. Musea – en bij uitbreiding de collectiebeherende organisaties – hebben nood aan een systeem op maat, als ze met kwaliteitszorg aan de slag willen. CERIZE wil een antwoord bieden op deze nood.

In dit handboek worden alle facetten van  IKZ op een compacte en gestructureerde manier toegelicht. Het boek spitst zich heel specifiek toe op musea. Daarbij richten we ons in de eerste plaats tot diegenen die dagelijks instaan voor de goede werking van het museum.  

Dit boek is opgebouwd rond het Cultureel Erfgoed Reflectie Instrument voor ZelfEvaluatie (CERIZE). Dat zelfevaluatie-instrument is ontwikkeld op maat van musea en bestaat uit twee delen: een Quickscan en een detailinstrument. CERIZE kan u helpen om de werking van uw museum in kaart te brengen en daarbij ook de juiste keuzes te maken.

Daarnaast is het gekoppeld aan een stappenplan en een referentiekader die in afzonderlijke delen behandeld worden. De modulaire opbouw en de gedetailleerde inhoudstafels zorgen ervoor dat u snel vindt wat u zoekt. Alle modules staan los van elkaar en informatie wordt, waar nodig, herhaald. Herkenbare voorbeelden uit de testfase verduidelijken de definities.

Een kwaliteitsvolle organisatie komt niet als vanzelf; de werking van een museum is immers een complex gegeven. Maar daarom hoeft u niet aan alles tegelijk te werken. Dit boek geeft alvast een aanzet om de invoering van IKZ in uw museum te vergemakkelijken. Het hoort dan ook niet thuis in de bibliotheek, maar binnen handbereik, op de werktafel van iedereen die bij de werking van het museum betrokken is.

Deze publicatie is niet meer in voorraad. U kunt het boek wel nog raadplegen via de FARO-bibliotheek

CERIZE
CERIZE. Voor een b(l)oeiend museum
Auteur(s)
Anita Caals
Plaats
Brussel
Uitgever
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
Jaartal
2013