Astract? De natuur van het schilderij

De tentoonstelling "Abstract? De natuur van het schilderij" in het Roger Raveelmuseum is gewijd aan kunstenaars van wie de "abstractie" gebaseerd is op de waarneming van de werkelijkheid. Ze ondervraagt de constructie van het picturale beeld, van de figuratie naar de abstractie en vice-versa. Het schilderij van de natuur wordt de natuur van het schilderij en is de uiting van een karakteristieke houding van een aantal Europese kunstenaars die op eind van de jaren 1950 en het begin van de jaren 1960 - onafhankelijk van elkaar - een artistieke praktijk ontwikkelden waarin de act van het schilderen wezenlijk afhangt van de act van het kijken. 

In het werk van Eugène Leroy, Roger Raveel, Pierre Tal-Coat, Bram van Velde en Maurice Wyckaert vinden we de voorbeelden van een nu reeds historische periode. Bij Karel Dierickx is het een hedendaagse praktijk die deze onuitputtelijke schilderkundige attitude komt versterken. 

De tentoonstelling brengt een groot aantal schilderijen bijeen van deze kunstenaars. Geen van hen behoort tot een beweging op school. De verbanden tussen hun werk - wezen ze gebaseerd op onuitgesproken affiniteiten - zijn niettemin reëel en zelfs fundamenteel. De unieke kracht van het schilderen als visueel uitdrukkingsmiddel is hun overtuiging. 

De titel van de tentoonstelling - "Abstract?" - komt van een schilderij dat Roger Raveel in 1958 maakte. Het vraagteken drukt zijn wil uit om de klemtoon te leggen op de complexe relatie tussen figuratie en abstractie, beide kunstmatige categorieën die nooit een eenduidige betekenis kunnen hebben? "Abstract?" zou de titel kunnen geweest zijn voor een werk van elk van de kunstenaars die aan deze tentoonstelling deelnemen.  

Projectresultaten

Het project is integraal gerealiseerd. Voor de tentoonstelling werden een 50-tal belangrijke werken van elk van de deelnemende kunstenaars bijeengebracht. In het geval van Eugène Leroy en Pierre Tal-Coat waren deze afkomstig uit musea en privé-collecties in Frankrijk en België. Voor Bram van Velde konden we vooral beroep doen op een grote privé-verzameling in Nederland. De Koning Boudewijnstichting leende werken uit van Maurice Wyckaert, Pierre Tal-Coat en Bram van Velde die tot de toenmalige verzameling Neyrinck behoorde. Diverse privé-verzamelingen in België stelden werken ter beschikking van Maurice Wyckaert en Roger Raveel. De werken van Karel Dierickx werden door de kunstenaar zelf ter beschikking gesteld. Voor Raveel ten slotte kon de tentoonstelling putten uit de rijke reserves van het Raveelmuseum.  De tentoonstelling liep van 8 april t/m 17 juni 2012. Bij de officiële opening op zondag 8 april is ook de begeleidende publicatie voorgesteld. Het betreft een rijk geïllustreerde tentoonstellingscatalogus met essays, citaten en poëzie. 

Partnerorganisaties

- Koning Boudewijnstichting (bruikleengever) 

- Musée des Beaux-Arts Eugène Leroy, Tourcoing (bruikleengever) 

- Musée des Beaux-Arts Mons (medewerking tijdens de voorbereidingsfase i.f.v. Pierre Tal-Coat) 

Leden stuurgroep

Piet Coessens, Roland Jooris en Jean-Pascal Léger

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Roger Raveelmuseum
Contactpersoon
Piet Coessens
Adres
Gildestraat 2-8
Telefoon
+32 9 381 60 00
Financieringsbron(nen)

- eigen inkomsten 

- projectsubsidie Vlaamse overheid (€ 36.120,00)