Internationale bijdrage op Conferentie 'The Uses of Intangible Cultural Heritage - 10 Years after the Entry into Force of the ICH UNESCO Convention' - FSAC - Québec 2016

Van 19 tot 22 mei 2016 organiseerde FSAC een internationale conferentie in Québec (Canada) onder de titel: The Uses of Intangible Cultural Heritage - 10 Years after the Entry into Force of the ICH UNESCO Convention. Internationale experten en betrokkenen lichtten er de implementatie van de 2003 UNESCO Conventie het afgelopen decennium uit, met bijzondere aandacht voor de jongste ontwikkelingen in enkele Westerse (Europese, Canadese, …) landen, en de beleidsmatige en maatschappelijke inzet en toepassingen. Ook het abstract van tapis plein vzw (Jorijn Neyrinck) werd geselecteerd door het FSAC Comité. De bijdrage van Jorijn Neyrinck focuste op de rijke ervaring van het werken vanuit netwerken, brokerage rollen en coproductie in het Vlaamse ICE-beleid.
Verder bracht ook nog Marc Jacobs (FARO) vanuit Vlaanderen als één van de keynotesprekers een bijdrage ‘‘Belgium’’ and the 2003 UNESCO Convention: strategic appropriation and consensus in 4x4 drive - over de interbelgische samenwerking rond de Conventie. Alle bijdragen komen ook online op de website van FSAC.    

> Abstract van de bijdrage:

The use of intangible cultural heritage brokers
Connecting perspectives in ICH policies and practices
Evaluating 10 Years UNESCO ICH Convention reveals critical successfactors in making the implementation work in the field as well as in relation to national policies and the international framework. One underexposed (f)actor may be the role of brokerage or mediation, often taken care of by NGOs and heritage professionals. ICH brokers engage in between governments and communities for translating concepts, facilitating and supporting safeguarding programs, advocating practitioners’ perspectives and interests, etc.

The contribution of Jorijn Neyrinck focuses on these roles of brokerage in processes of safeguarding ICH, sharing concrete experiences from 10 years ICH policy and practice in Flanders (Belgium) and the activities of NGO tapis plein in the ICH field, operating within a network(view) in Flanders, Europe and worldwide.

Cases of brokerage in the ICH Network and ICH Inventorying in Flanders (www.immaterieelerfgoed.be) are presented, as well as in the development of transnational cooperation and the ICH NGO Forum(www.ichngoforum.org) relating to the UNESCO ICH Convention. 
 

Projectresultaten

De uitnodiging en bijdrage van tapis plein vzw als internationale expert op de internationale Conferentie 'The Uses of Intangible Cultural Heritage - 10 Years after the Entry into Force of the ICH UNESCO Convention' kadert in de duurzame uitbouw van internationale expertise-opbouw, -deling en netwerken omtrent praktijk en beleid voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.

Tapis plein is in dit verband gericht actief in internationale netwerken omtrent de UNESCO 2003 Conventie. Naast aanwezigheid als geaccrediteerde NGO bij de formele UNESCO meetings en als bestuurslid in het ICH NGO Forum, alsook geregelde bijdragen als expert in buitenlandse initiatieven, focust de organisatie zich de jongste jaren ook op het ontwikkelen van -specifieker- Europese netwerken en netwerken i.k.v. Electorale Group 1 en 2 - zie bv expertmeetings van recente jaren, het initiatief IMP (ICH & Museums Project) dat met 5 Europese partnerlanden is uitgewerkt ikv Creative Europe, e.a.

De inzet op het versterken van Europese en transatlantische samenwerking en uitwisseling omtrent ICE-beleid en praktijk, sluit tevens aan bij het onderzoek en de intentie die de Vlaamse Overheid voeren om vanuit Vlaanderen (België) een UNESCO Categorie II Centrum voor deze regio op te richten.

De FSAC Conferentie in Canada in mei 2016 bood in die context een opportuniteit tot aanwezigheid in het programma en de netwerken ter plaatse om aldus ook deze kennis en netwerken te kunnen bestendigen, vernieuwen en uitbreiden, alsook om er de expertise vanuit Vlaanderen te gaan delen en zichtbaarheid te geven. De conferentie zoomde immers bijzonder in op de jongste ontwikkelingen in enkele Westerse en Europese landen, waaronder bv. België (Vlaanderen), naast ook Noorwegen, Schotland, Ierland, Denemarken, Frankrijk e.a.

De initiatiefnemers hoopten middels de Conferentie en de verzamelde internationale expertise ook de huidige Canadese beleidsmakers warm te maken voor het ratificeren van de UNESCO 2003 Conventie. In dat verband was de aanwezigheid van de nieuwe Secretaris van de ICH Section van UNESCO -Tim Curtis- betekenisvol. De deelname van Tim Curtis aan de Conferentie in Canada bood tegelijk een opportuniteit voor onszelf en de andere aanwezigen tot verdere kennismaking en gedachtenwisseling omtrent de visie en concrete plannen van Tim Curtis als nieuwe beleidsvoerder voor de uitbouw van de conventie bij ingang van dit tweede decennium.

Naast relevante inzichten, contacten en netwerken uit de Conferentie, de positionering van  de Vlaamse inzet in deze internationale verbanden, zal uiteraard ook gericht de inhoudelijke kennis en expertise die in de Conferentie aan bod komt, worden gedeeld en doorstromen naar het veld in Vlaanderen. 

Concrete output van de deelname aan de conferentie zijn:

  • de lezing en presentatie vanuit tapis plein vzw die voor kennisdeling wordt ter beschikking gesteld en verspreid (powerpoint);
  • de opname in de diverse publicaties en communicatiekanalen omtrent de conferentie en FSAC (conferentiebundel; website; ...);
  • nieuwe contacten en geïnitieerde samenwerkingsmogelijkheden met buitenlandse collega's waarbij tapis plein vzw tevens de rol opneemt om relevante informatie en contacten in de netwerken omtrent ICE in Vlaanderen door te geven (bv. Marit Stranden omtrent New Museology & dance; introductie Andriy Nahachewsky bij collega's het Firmament; kennisdeling omtrent inventarisatie en ICE platform met Denemarken; e.a.);
  • vertaalslag van de opgedane inzichten en ervaring naar het netwerk in Vlaanderen (ondermeer via de databank van FARO, via de website van tapis plein en het platform immaterieelerfgoed.be; via de kennisdelings-nieuwsbrief ICE internationaal van tapis plein in het najaar van 2016, via informatiedeling met de partners in het Vlaamse ICE-netwerk (het ICE-trekkersoverleg, FARO, Departement CJSM ...).

       

Partnerorganisaties

n.v.t.

 

Leden stuurgroep

n.v.t.

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
tapis plein
Contactpersoon
Jorijn Neyrinck
Adres
Sint-Jakobsstraat 36
Telefoon
050 68 37 94
Financieringsbron(nen)

Het gaat om een bescheiden budget internationale werking. De Vlaamse overheid subsidieerde de buitenlandse verplaatsing en het verblijf via de subsidielijn 'tussenkomst voor internationale reis en verblijfskosten'.

Tapis plein vzw financierde uit eigen werkingsmiddelen de resterende kosten. 

Andere projecten

Dankzij dit gesubsidieerd project kan Mu.ZEE - Kunstmuseum aan Zee zijn unieke collectie 'Oostendse' grootmeesters ...

MuMo staat voor ‘Museum Monitoring’. Het project heeft de ambitie om datalogging in musea, een ...

Het project Comites latentes (‘verborgen vrienden’) maakt verborgen handschriften in Vlaamse collecties zichtbaar via de ...