Duiken in de Machine (industriële en agrarische machines in 3D) - Fase 2

3D biedt veel mogelijkheden voor het verzamelen en opslaan van kennis. Het kan ook een handig hulpmiddel zijn voor de restauratie van objecten, of voor het bouwen van (werkende) maquettes. De doelstelling van het ontwikkelingsgerichte culturele erfgoedproject Duiken in de Machine was dan ook om zo goed mogelijk de kansen van de technologie voor de bewaring en ontsluiting van erfgoed in kaart te brengen. Door de uitvoering van tien '3D-digitalisatiecasestudies' wil het project niet enkel informeren, maar ook inspireren. Het industriële en agrarische erfgoed staat centraal, maar de gebruikte technologieën en methodologieën sluiten geen andere objecten uit...

Projectresultaten

De projectresultaten bestaan uit een hele hoop digitale bestanden van collectiestukken, een klein beetje maquettes van collectiestukken, en een mooi stukje kennis en know-how over de digitale ontsluiting en bewaring van erfgoed en de duurzame opslag van deze digitaal geboren bestanden. Eerstgenoemde werden via platformen zoals Youtube, Sketchfab en Thingiverse de wereld ingestuurd, de maquettes worden dan weer bewaard door de casestudie-aanvragers en de know-how is dan weer opgeslagen in publicaties op projectCEST.

Partnerorganisaties

Naast de leden van de stuurgroep werd het project uitgevoerd in samenwerking met diverse instanties en personen. De partners die zich tijdens de loop van het project aangediend hebben zijn onder andere: Hogescholen Howest en Vives, Fotoclub Poperinge, Wetenschapsmuseum UGent, Jenevermuseum Hasselt, Eperon d'Or, Prizma Campus VTI Izegem, De Oude Kaasmakerij, RealVisuals, TEN en nog vele andere...

Leden stuurgroep

De projectaanvrager (Texture) wordt ondersteund door een stuurgroep van partners die bestaat uit erfgoed beherende instellingen (Erfgoedcel CO7, MIAT, zuidwest) en expertisecentra (CAG, PACKED, ETWIE, CVAa, VIAA). Deze erfgoedpartners fungeerden als adviseurs en klankbord van Texture. Ze vulden ook een actieve rol in door casestudies te definiëren en mee uit te voeren, door publicaties te maken en door de strategie rond 'duurzaam bewaren van digitaal geboren bestanden' van A tot Z te definiëren, op te volgen en uit te werken...

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Texture | Museum over Leie en Vlas
Contactpersoon
Sylvie De Coster
Adres
Noordstraat 28, 8500 KORTRIJK
Telefoon
+32 56 27 74 70
Financieringsbron(nen)

De Vlaamse Overheid

Het MIAT

Texture

Erfgoedcel CO7

Andere projecten

The First Conference of GLHN-Global Labour History Network in Delhi, India, 3-4 March 2017 (after ...
CODART is een belangrijk forum en internationaal netwerk van conservators van Nederlandse en Vlaamse kunst ...
Chatham Historic Dockyard (UK) is een van de grootste en best ontwikkelde droogdokkensites, en daarom ...