Residentie cultureel erfgoed: leerbezoek Moderna Museet Stockholm

De leervraag die vanuit de collectiewerking van S.M.A.K. geformuleerd werd, situeerde zich rond archief en onderzoek. Een voorbeeld dat ons hiertoe voor S.M.A.K. relevant leek, vonden we in Moderna Museet in Stockholm. De nieuwsgierigheid gaat vooral uit naar de manier waarop binnen Moderna Museet de collectiewerking, de archiefwerking én de artistieke werking aan elkaar gelinkt worden en er multidisciplinair en teamoverschrijdend gewerkt wordt. Het collectiedepartement werkt er ook nauw samen met universiteiten en andere academische instellingen. Een leervraag die hierbij aanleunt, is bijvoorbeeld hoe de organisatie omgaat met onderzoeksvragen van externen. Is het collectie-documentatie-archief ontlsoten voor vorsers en onderzoekers en zoja, hoe? Wat zijn de procedures, gewoontes en afspraken rond onderzoek- en archiefwerking? Algemeen kan worden gezegd dat voornamelijk de teamoverschrijdende en instellingsoverschrijdende manier van werken rond collectie-onderzoek binnen Moderna Museet de aandacht en nieuwsgierigheid wekt.

Projectresultaten

Wat ik in Moderna Museet onderzocht gaat veel ruimer dan het specifieke gedeelte dat onder de leervraag was ondergebracht. Het bleek echter noodzakelijk om het totaalbeeld van een instelling te schetsen om een idee te krijgen van het beleid en het dagelijkse reilen en zeilen binnen deze instelling. Hoe inhoudelijk en technisch onderzoek op mekaar zijn afgestemd, kan je pas goed zien als je de curatoriële, de inhoudelijke én de technische kant van de organisatie nader onderzoekt.
Er is binnen Moderna Museet veel expertise aanwezig, toch lijkt het erop dat de samenwerking tussen de verschillende disciplines niet altijd even vlot of efficiënt verloopt. Mogelijk was de leervraag  vanuit S.M.A.K. erg ambitieus geformuleerd naar Moderna Museet toe. Toch zijn er zeker een aantal aspecten die aan onze leervraag voldoen en ons inspiratie en stof tot nadenken geven. Op het gebied van kunsthistorisch en inhoudelijk onderzoek bijvoorbeeld, staat Moderna Museet een stuk verder dan S.M.A.K. en mogelijk ook de andere CAHF-musea. Inzake archiefopbouw, onderzoek en ontsluiting staat Moderna Museet al erg ver. De brug tussen het artistiek-inhoudelijke en het inhoudelijke collectie/conservatie-onderzoek vond ik minder terug dan aanvankelijk verwacht. De kruisbestuiving tussen wat kunsthistorisch, artistiek, collectiegericht én materiaal-technisch binnen de dagelijkse realiteit van een museum plaatsvindt, is waarschijnlijk een van de grootste uitdagingen van onze huidige musea; het is goed deze zoektocht terug te vinden bij een museum als dit in Stockholm. Het geeft bovendien aan dat deze zoektocht zich niet alleen in onze musea in België voltrekt, maar dat ze zich even erg opdringt in musea buiten onze landsgrenzen.

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
S.M.A.K.
Contactpersoon
Iris Paschalidis
Adres
Citadelpark, Gent
Telefoon
09 240 76 07
Financieringsbron(nen)

Vlaamse Gemeenschap via gesubsidieerd residentiebeleid