Conn3ct - Impact van drukpers en sociale media

Een wetenschappelijke expo over vroeg-zestiende-eeuwse gedrukte boeken evolueerde tot een innovatief mediawijs en interactief project over ‘oude boeken en nieuwe media’. Hoe maak je boekenerfgoed interessant voor generaties die opgroeien met schermen? Hoe toon je digital natives dat er 500 jaar voor Facebook en YouTube al een medium was dat de mogelijkheid gaf om meningen te delen en het maatschappelijk debat te beheersen? Hoe verras je bibliofielen met een actuele kijk op het boek? Het drieledige project Conn3ct probeert met parallellen tussen oude drukken en sociale media een antwoord te bieden op deze vragen.

Er is (1) de multimediale, reizende tentoonstelling die in de periode 2016-2018 in Duitsland, Nederland en Vlaanderen te zien is. De expo appelleert aan het historisch en maatschappelijk bewustzijn van de bezoeker en zet aan tot actie en reflectie, tot doen én denken. We bevragen bezoekers en laten hen hun opinie delen met andere bezoekers in een afgesloten sociaal netwerk zodat ze zich bewuster worden van de impact van media en hun eigen online gedrag. Daarnaast is er (2) een aparte website waarop alle boeken en filmpjes uit de expo en de tentoonstellingsteksten digitaal beschikbaar zijn en (3) een educatieve tool die leerkrachten secundair onderwijs handvatten aanreikt om de expo te bezoeken en mediawijze lessen te geven.

Projectresultaten
 • Presentatie in het Vlaams-Nederlands Gastpaviljoen op de Frankfurter Buchmesse (19-23 oktober 2016)
 • Tentoonstelling: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Göttingen (07/10/2016 - 18/12/2016)
 • Tentoonstelling: Museum Meermanno - Huis van het boek, Den Haag (25/02/2017 - 21/05/2017)
 • Tentoonstelling: Hendrik Conscience Bibliotheek, Antwerpen (22/06/2017 - 17/09/2017)
 • Tentoonstelling: Provinciale Bibliotheek Limburg, Hasselt (14/10/2017 - 29/04/2018)
 • Website Conn3ct.media
 • Educatief pakket
 • Internationaal netwerk
Partnerorganisaties

Organiserende partners:

 • Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland
 • Universiteit Antwerpen (Centrum voor Stadsgeschiedenis)
 • Provinciale Bibliotheek Limburg

Locatiepartners:

 • Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
 • Museum Meermanno / Huis van het boek (Den Haag)
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Antwerpen)

Bruikleengevers:
Locatiepartners, de Universiteitsbibliotheken van Antwerpen, Gent en Leuven en de Openbare Bibliotheek Brugge

Adviserende partners:

 • Bureau Jeugd en Media
 • LINC
 • Cultuurconnect.be
 • Mediawijs.be
 • FARO

Co-creatie:

 • Universiteit Antwerpen: master Literatuur van de moderniteit;
 • Hogeschool PXL (Hasselt): PXL-Education;
 • LUCA-School of Arts, Campus C-mine (Genk), MAD-faculty, Interaction Design;
 • De Haagse Hogeschool: Communication & Multimedia Design;
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), 3de-jaars projectgroep (interdisciplinair);
 • UCLL, lerarenopleiding (Diepenbeek).

Met dank aan:

 • Gastlandschap Frankfurter Buchmesse (Vlaams Fonds voor de Letteren);
 • De Nederlandse ambassade en de Vlaamse vertegenwoordiging in Berlijn;
 • De Vlaamse overheid.

Zie ook ons Colofon.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Contactpersoon
Eva Wuyts
Adres
Hendrik Conscienceplein 4
2000 Antwerpen
Telefoon
+32 (0) 3 338 87 92
Financieringsbron(nen)
 • Eigen inbreng
 • Subsidie als internationaal cultureel-erfgoedproject
 • Financiële inbreng van de Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland, en een aanzienlijke bijdrage in natura
 • Financiële inbreng van locatiepartners in het project Conn3ct en een aanzienlijke bijdrage in natura
 • Sponsoring door de Nederlandse ambassade en de Vlaamse vertegenwoordiging in Berlijn en het Vlaams Fonds voor de Letteren

Andere projecten

Hoe kunnen we op een verantwoorde manier omgaan met gevaarlijk erfgoed, en meer bepaald asbest ...

Aanleiding voor, en vertrekpunt van, het STUK-erfgoedproject was een door de KU Leuven gefinancierd doctoraatsonderzoek ...

Ter realisatie van de eerste doelstelling van de organisatie ‘racisme en discriminatie keren’ werkt KMS ...