Een duurzame oplossing voor de collectie digitale afbeeldingen van het KMSKA

Dankzij dit subsidieproject kon het KMSKA een belangrijke stap zetten naar een duurzaam, geautomatiseerd beheer van de collectie digitale afbeeldingen, waarbij een optimale zichtbaarheid en snelle levering vooropstaat. Het open source DAM-systeem ResourceSpace werd in gebruik genomen als platform voor het beheren, delen en op hoge kwaliteit bekijken d.m.v. de IIIF-viewer van afbeeldingen met interne en externe stakeholders, werkend vanuit een één loketgedachte.

Een onmisbare stap in dit proces was een inhaalbeweging in de collectieregistratie, in het bijzonder het stroomlijnen en het registreren van de informatie over eigendoms- en auteursrechten van de collectie. Rechtenvermeldingen zijn immers essentieel wanneer met behulp van dit DAM-systeem mediabestanden en de bijhorende metadata gedeeld worden.

Projectresultaten

Uit dit project zijn enkele overkoepelende resultaten voortgekomen die de algemene werking van het beheer van de collectie digitale afbeeldingen ten goede komen. Deze zijn:  

  • In alle objectrecords van TMS zijn de vermeldingen i.v.m. eigendom, auteursrecht en licenties geregistreerd.   

De informatie in verband met copyright en eigendomstitels zijn consistent aangevuld voor alle kunstenaars in TMS. Samen vormen deze gegevens de basis voor het toekennen van een auteursrechtenstatus aan een object.  

  • Een metadatamodel waaraan alle afbeeldingen voldoen.  

Het metadatamodel, dat alle types van afbeeldingen omvat (object-, restauratie-, conservatie- en  onderzoeksfoto’s) werd opgemaakt en geïmplementeerd in ResourceSpace. Hierdoor werd een gestructureerde manier ontwikkeld om metadata te registreren ontwikkeld d.m.v. dit project.  

  • Uitgetekende en uitgeschreven processen en workflows voor de verschillende soorten afbeeldingen en de verschillende typen gebruikers.  

Er werden zes use cases uitgewerkt die bestaande processen binnen de organisatie kunnen vergemakkelijken of automatiseren. Deze werden geselecteerd naargelang de noden van de verschillende afdelingen en het soort van mediabestanden.  

  • Een grondig geteste architectuur voor het beheren en automatisch ontsluiten van de afbeeldingen: ResourceSpace gekoppeld aan de IIIF API’s en aan de Datahub.  

Deze laatste doelstelling is gewijzigd in de loop van het project. In plaats van een rechtstreekse koppeling van ResourceSpace met TMS, werd gekozen om de Datahub te gebruiken als bron van objectgerelateerde informatie. Het gebruik van ResourceSpace zorgt ervoor dat alle objectfoto’s vindbaar, zichtbaar en deelbaar zijn in de organisatie. Deze afbeeldingen zijn bovendien beschikbaar in zeer hoge kwaliteit en zijn snel toegankelijk dankzij de IIIF-viewer. 

Leden stuurgroep

Er was geen stuurgroep. Het project kwam tot stand door de samenwerking van de teams Collectie-Informatie & ICT van het KMSKA en de Vlaamse Kunstcollectie.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Contactpersoon
Nathalie Monteyne, Hoofd Collectie-informatie
Adres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, 2018 Antwerpen
Telefoon
0491 62 14 56
Financieringsbron(nen)

Subsidies 'Inhaalbeweging voor digitale collectieregistratie' van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap.

Andere projecten

Het erfgoedproject DAKIRA - HERINNERING: 50 jaar Marokkaanse migratie (1964 - 2014) is een ontwikkelingsgericht ...

Dit project voorziet in de uitbouw van een centrale dienst om gegevens van obsolete dragers ...

Het team van V&A organiseerde deze cursus voor het eerst. Bedoeling was om museumcollega’s van ...