Big Stuff 2019 | Preserving large industrial objects in a changing environment

De voorganger van het Industriemuseum (het MIAT) verwierf in de eerste jaren van zijn bestaan verschillende collectiestukken die behoren tot het onroerend erfgoed, er nauw bij aansluiten of die door hun specifieke functie of vormvereisten kunnen omschreven worden als onroerend door bestemming. Het gaat o.a. om onderdelen van industriële panden, stationaire stoommachies of installaties die behoorden tot de superstructuur van de haveninrichting zoals een portaalkraan.

In de afgelopen veertig jaar bleken deze collectiestukken moeilijk te integreren in een museumopstelling. Door hun omvang wegen ze, zowel in volume, oppervlakte als gewicht, op het depotbeheer. Daarom tracht het museum deze collectiestukken zo goed mogelijk te herbestemmen. Samen met de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning wordt gewerkt aan de herbestemming van een TITAN portaalkraan van het museum binnen de herontwikkeling van het voormalige havengebied, De Oude Dokken.

Tijdens de Big Stuff Conference 2019, met als thema Preserving large industrial objects in a changing environment, presenteren een medewerker van het Industriemuseum en een medewerker van Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning gezamenlijk een paper over de betekenis van grootschalig industrieel erfgoed (roerend, onroerend of onroerend door bestemming) binnen de herontwikkeling van het gebied De Oude Dokken.

Projectresultaten

De restauratie, het onderhoud en de conservatie van grootschalig technisch en industrieel erfgoed zoals stoommachines, motoren, vliegend, rollend of varend erfgoed berust in Vlaanderen vaak bij gepassioneerde vrijwilligers of gepensioneerden die soms al tijdens hun actieve loopbaan met de thematiek verbonden waren. Deze kennis wordt niet of slechts beperkt aangeboden in de bestaande opleidingen conservatie of restauratie. Ook in het commerciële circuit is de kennis over restauratie of conservatie van industriële of technische installaties in Vlaanderen zo goed als onbestaande.

Zowel voor musea, private eigenaars als projectontwikkelaars die met dit soort erfgoed geconfronteerd worden, is het dus moeilijk om de juiste expertise te vinden of een inschatting te maken van het potentieel en de kosten voor het verdere behoud en beheer van dit erfgoed. Door aan deze conferentie deel te nemen wil het museum binnen een internationaal kader zowel nieuwe expertise opdoen als haar bestaande expertise delen.

Het museum wordt op regelmatige basis gecontacteerd door collega-instellingen, private eigenaars/verzamelaars of projectontwikkelaars die met dit soort erfgoed in aanraking komen. Door zijn expertise te delen wil het museum in de eerste plaats de professionalisering rond het behoud en beheer van dit soort erfgoed ondersteunen. Daarnaast wil het museum de verdere conservatie van dit industrieel erfgoed in situ, door private of openbare eigenaars promoten. Het museum staat ook open voor zinvolle herintegratie van eigen collectiestukken in de publieke of openbare ruimte.

De expertise wordt geborgd en onder meer ontsloten via de dienstverlenende rol van het museum, ETWIE.

Een publicatie van de gepresenteerde paper Urban development offers new opportunities for industrial heritage and the museum is in voorbereiding.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Industriemuseum Gent - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke planning Stad Gent
Contactpersoon
Pieter Neirinckx
Adres
Botermarkt 1, 9000 Gent
Telefoon
09 323 65 12
Financieringsbron(nen)

Tussenkomsten voor internationale uitwisseling.

Andere projecten

The international cultural heritage project A World of Diamond will collect, describe and disseminate the ...

Het project ‘Een ware schat aan studiematerieel.’ Ontsluiten en valoriseren van de Collectie Ludwig Burchard ...

Dit project stelt Bokrijk in staat om een noodzakelijke inhaalbeweging te realiseren rond de actualisatie ...