BOO - Bladmuziekcollectie van de Openbare Omroep

De Bladmuziekcollectie van de Openbare Omroep, afgekort BOO, is ontstaan als gebruiksbibliotheek voor de diverse muziekensembles die vanaf 1930 tot 1998 verbonden waren aan de Belgische Radio en Televisie. Zij hadden de onmisbare taak om de uitzendingen muzikaal te stofferen. Door de vele opdrachten voor nieuwe composities en arrangementen ontwikkelde BOO zich tot een van de belangrijkste bladmuziekcollecties van de 20e eeuw in België. 

Over de jaren heen worden de eigen ensembles meer en meer afgeschaft. In die mate zelfs dat in 1998 er geen enkel muziekensemble meer verbonden is aan de omroep. BOO blijft verweesd achter. 

Vanuit de bezorgdheid voor het unieke karakter en de grote culturele waarde van BOO, heeft het Koninklijk Conservatorium Brussel, School of Arts van de Erasmushogeschool, i.s.m. vertegenwoordigers van diverse stakeholders, een projectsubsidie voor erfgoedwerking aangevraagd bij de Vlaamse Gemeenschap. Dit project werd goedgekeurd en opgestart in februari 2019. 

Het project geeft een aanzet tot de ontsluiting van BOO. De oude steekkaarten worden geconverteerd naar een online catalogus en de partituren worden gedigitaliseerd. Werken die vrij zijn van auteursrechten komen online toegankelijk, bij voorkeur ook gekoppeld aan opnames. BOO is niet langer verweesd, maar werkt volop aan een comeback. 

Projectresultaten
 • Digitalisering van een selectie partituren in handschrift uit de collectie, in de genres orkest, koor en jazz. Momenteel zijn er 3.775 composities gescand, goed voor iets minder dan 60.000 pagina's (stand van zaken: maart 2020).
 • Realiseren van een online catalogus. De catalografiemodule is operationeel, maar de publieksmodule is pas voorzien tegen december 2020.
 • Het online publiceren van de rechtenvrije muziekhandschriften, bij voorkeur gekoppeld aan een opname van het werk. 
 • Een waarderingstraject uitwerken voor BOO (nog uit te voeren).
Partnerorganisaties
 • CEMPER
 • Kunstenpunt Vlaanderen
 • meemoo
 • VRT-audiotheek
Leden stuurgroep
 • Mariet Calsius, CEMPER
 • Stef Coninx, Kunstenpunt Vlaanderen
 • Johan Eeckeloo, KCB/EhB
 • Christine Fettweis, VRT-audiotheek
 • Liesbeth Galmart, EhB
 • Bert Lemmens, meemoo
 • Veerle Soens, AMVB
 • Kristin Van den Buys, KCB/EhB
 • Jan Vanderwegen, KCB/EhB
 • Filip Verhulst, EhB
 • Rony Vissers, meemoo

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Koninklijk Conservatorium Brussel - School of Arts Erasmushogeschool Brussel
Contactpersoon
Johan Eeckeloo
Adres
Regentschapsstraat 30 - 1000 Brussel
Telefoon
02 213 41 30
Financieringsbron(nen)
 • Projectsubsidie cultureel-erfgoedproject, departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Koninklijk Conservatorium Brussel - School of Arts Erasmushogeschool Brussel

Andere projecten

Hoe kunnen we op een verantwoorde manier omgaan met gevaarlijk erfgoed, en meer bepaald asbest ...

Aanleiding voor, en vertrekpunt van, het STUK-erfgoedproject was een door de KU Leuven gefinancierd doctoraatsonderzoek ...

Ter realisatie van de eerste doelstelling van de organisatie ‘racisme en discriminatie keren’ werkt KMS ...