IIIF-Beeldinfrastructuur gekoppeld aan de VKC-Datahub (Fase 1: proefopstelling)

Sinds de doorlichting van het digitaal ecosysteem van de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) door PACKED vzw (nu VIAA+) in 2012, werkt de VKC gestaag aan een flexibel en open informatiesysteem. De VKC hecht veel belang aan de duurzame onderbouw die nodig is om tal van hergebruikstoepassingen te laten functioneren. Het open en flexibel informatiesysteem voorziet twee essentiële delen: een datahubcomponent en een beeldinfrastructuurcomponent. 

De voorbije jaren concentreerden we ons dan ook, samen met PACKED, op de geautomatiseerde doorstroming van de metadata in de registratiesystemen via een datahub. Met het jongste project ‘IIIF-Beeldinfrastructuur gekoppeld aan de VKC-Datahub. Fase 1: proefopstelling’ verlegden we samen met PACKED de focus naar een nieuwe contentlaag, met name de gedigitaliseerde afbeeldingen van de museale artefacten in de verschillende collecties. De beeldinfrastructuurcomponent automatiseert de uitwisseling van beeldmateriaal.

Die uitwisseling gebeurt vandaag zeer moeizaam en is arbeidsintensief. De oorzaak van dit probleem zijn de vele alom gebruikte manuele processen (e-mail, WeTransfer, USB-sticks, harde schijf ...) om beeldmateriaal te delen. Door een beeldinfrastructuurcomponent te compileren aan de hand van open standaarden, willen we dat probleem verhelpen. Er wordt hier geïnvesteerd in de bouw van een infrastructuur die beantwoordt aan de IIIF-standaard. IIIF staat voor International Image Interoperability Framework en is uitgegroeid tot de internationale standaard voor gedistribueerd beeldbeheer. (zie: http://iiif.io) Het internationaal gegroeide IIIF-kader biedt het technisch raamwerk voor een duurzame aanpak via Image API en Presentation API, die samen een zogenaamde imagehub vormen. 

Het was onder meer de bedoeling dat beide contentlagen (metadata via de Datahub, digitale beelden en gerelateerde metadata via de Imagehub) via de Vlaamse Kunstcollectie-infrastructuur samenkwamen in de Vlaamse Kunstcollectie Arthub, een venster waar de gebundelde collecties van de verschillende partnermusea doorzocht konden worden. De Arthub moest ook de machineleesbare formaten van metadata en beelden zichtbaar en downloadbaar maken.

In dit project hebben we samen met PACKED, het Rijksmuseum en andere beeldpartners (Lukas, de VKC-partnermusea) de eerste stappen gezet naar een vlotte, efficiënte en geautomatiseerde ontsluiting van beeldmateriaal in het belang van de huidige en toekomstige (her)gebruikers. We hielden daarbij rekening met de (technische) aanbevelingen (de zgn. modelarchitectuur) uit de “Blauwdruk gedistribueerd beeldbeheer” zoals opgeleverd door PACKED.

Projectresultaten

De Vlaamse Kunstcollectie slaagde erin volgende opstelling op te leveren:

 • een DAMS (Digital Asset Management System) waaruit er geautomatiseerd 185 digitale afbeeldingen konden worden geput,
 • een Imagehub (IIIF presentation API en IIIF image API) voor de geautomatiseerde doorstroming van digitale afbeeldingen en bijhorende metadata,
 • een IIIF viewer op een kopie van de Arthub, via dewelke digitale afbeeldingen op hoge resolutie (gemiddeld 5.000 pixels in de breedte) en bijhorende metadata konden worden getoond, gedeeld en downloadbaar gemaakt;
 • een aangepaste versie van de Arthub met de mogelijkheid tot meertaligheid en een resultaatpagina waarop de afbeeldingen in een Grid View opgesteld staan.

De ontwikkelde infrastructuur en de bijhorende vaststellingen werden gedocumenteerd op Github (https://github.com/VlaamseKunstcollectie) en binnenkort op Project CEST.

Partnerorganisaties
 • Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
 • Museum voor Schone Kunsten Gent
 • Groeningemuseum Brugge (Musea Brugge)
 • PACKED vzw (VIAA+)
 • Lukas, Art in Flanders (VIAA+)
 • Rijksmuseum
Leden stuurgroep

Er was geen stuurgroep, maar het project is in goede banen geleid door:

 • Matthias Vandermaesen (toen VKC, nu Universiteit Gent)
 • Jolan Wuyts (toen VKC, nu Europeana)
 • Tinne Robbe (toen VKC, nu Hero Solutions)
 • Pascal Ennaert (VKC)
 • Sarah Eycken (VKC)
 • Nastasia Vanderperren (PACKED/VIAA+)
 • Bert Lemmens (PACKED/VIAA+)
 • Michiel Hebben (Kitania/Hero Solutions)

 

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Vlaamse Kunstcollectie vzw
Contactpersoon
Pascal Ennaert
Adres
Hofbouwlaan 28
9000 Gent
Telefoon
09 225 49 24
Financieringsbron(nen)
 • Vlaamse Overheid via projectsubsidies
 • Eigen middelen van de Vlaamse Kunstcollectie en PACKED (VIAA+)

Andere projecten

Met dit project wil Eperon d'Or de eerste fase realiseren van een noodzakelijke inhaalbeweging voor ...

Het prentenkabinet van M bevat zo’n 25.000 prenten en tekeningen. Tussen 2016 en 2018 maakte ...

In november 2010 ging het onderzoeksproject Semantisch eDepot voor de masterwerken van de Modeacademie (OpenFAshion) ...