Deelname aan 18th Triennal Congress of the International Association of Agricultural Museums (AIMA) Traditions and Change – Sustainable Futures

Het 18e driejaarlijkse Congres van de International Association of Agricultural Museums vond plaats in Tartu, Estland. Het congres stond in het teken van ‘Traditions & Changes – Sustainable Futures’ of ‘hoe tradities en ruraal erfgoed kunnen bijdragen om veranderingen te creëren richting een duurzame toekomst’, een thema dat helemaal aansluit bij de werking en visie van CAG. CAG is sinds 2016 lid van AIMA en wil zich in de toekomst ten volle organiseren in dit internationaal netwerk.

Op een dergelijk breed congres, met vertegenwoordigers uit de erfgoedgemeenschappen landbouw, voeding en landelijk leven uit de hele wereld, was op korte tijd een maximale kennisdeling en netwerking mogelijk.

Het congres bestond uit een eerste dag met workshops rond 6 thema’s en een bezoek aan het Estonian Agricultural Museum, een dag in het teken van studytours met onder meer een rondleiding op maat in het gloednieuwe Estonian National Museum en een plenair gedeelte met keynote lezingen en een panel discussie over ‘How can museums contribute to addressing today’s agricultural and rural challenges’.

Yves Segers presenteerde in de workshop over ‘Museum Education & Research’ een paper over ‘Food and war in Belgium: rural and culinary heritage of the Great War’ en stelde zo meteen ook de werking van CAG voor aan een internationaal publiek . Chantal Bisschop participeerde aan de workshop ‘Sustainable Agriculture – Past and Future’ met een paper over ‘Challenges & opportunities in safeguarding the culture of the Belgian draft horse’.

Projectresultaten

De conferentie trok een heel internationaal publiek uit diverse werelddelen aan, wat de mogelijkheid bood om op korte tijd veel nieuwe contacten te leggen en kennis en expertise uit te wisselen. De werking van CAG in het algemeen en de werking rond immaterieel erfgoed en dieren werd zo uitgebreid bekend gemaakt.

De discussies die ontstonden in de workshop rond ‘Sustainability’ waren enorm verrijkend. De deelnemers besloten daarom om een nieuw virtueel forum te ontwikkelen waarbij beginnende ideeën verder worden besproken en ervaringen en expertise kunnen worden gedeeld. Op het volgende congres, dat door het Museum of English Rural Life (MERL) in 2020 in Reading zal georganiseerd worden, zal dit ongetwijfeld op een of andere manier een vervolg krijgen. In de workshop ‘Museum Education & Research’ ging veel aandacht uit naar het belang van een wisselwerking tussen de erfgoedsector en de wetenschappelijke wereld. Musea hebben nood aan vernieuwend onderzoek om grensverleggende tentoonstellingen en publieksactiviteiten op te zetten.

Beide voorgestelde papers zullen ook worden opgenomen in de conference proceedings; de publicatie daarvan wordt voorzien voor najaar  2017. 

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)
Contactpersoon
Chantal Bisschop en Yves Segers
Adres
Atrechtcollege Naamsestraat 63 3000 Leuven
Telefoon
016/32.35.43 en 016/32.35.73
Financieringsbron(nen)

Afdeling Cultureel Erfgoed (subsidie voor internationale reis- en verblijfskosten): € 470

Eigen middelen : € 980,3

TOTAAL:  € 1450,3

Andere projecten

Van 24 tot 30 september 2019 organiseerde Kunstenpunt, samen met FARO, Z33 Huis voor actuele ...

Het project MAGIS Brugge vertrekt van de beroemde kaart van Brugge van Marcus Gerards, een ...

Het Zilvermuseum Sterckshof diende bij het agentschap Kunsten en Erfgoed een aanvraag in voor een ...