Registratie, digitalisering en ontsluiting van de collectie biografisch erfgoed van het Red Star Line

Het Red Star Line museum beheert een collectie persoonlijke verhalen uit de periode van de trans-Atlantische migratie. Deze collectie biografisch erfgoed is zeer waardevol en vormt de kern van het museum. Zij bestaat uit de (digitale) neerslag van getuigenissen, egodocumenten, foto’s, persoonlijke memorabilia, enz., van migranten en bemanningsleden van de Red Star Line rederij, vroeger en nu. Het gaat om erfgoed dat de sociale geschiedenis van de 19e en 20e eeuw documenteert op Antwerps, Vlaams, Europees en mondiaal niveau, en een licht werpt op de universele menselijke migratie-ervaring

Het feit dat een groot deel van die collectie, die het museum gestaag binnenstroomde door schenkingen van onze bezoekers, niet tot op stukniveau was geregistreerd, verhinderde grondiger onderzoek, exploitatie en valorisatie van de collectie. Dankzij het ingediende project is de achterstand in de registratie op stukniveau van onze collectie persoonlijke getuigenissen en biografisch erfgoed weggewerkt en kan er op basis van de resultaten verder onderzoek en ontsluiting gebeuren.  

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Red Star Line Museum
Contactpersoon
Els Baetens
Adres
Montevideostraat 3
3000 Antwerpen
Telefoon
0474 161437
Financieringsbron(nen)

Subsidies 'Inhaalbeweging digitale collectieregistratie' van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap

Andere projecten

Digitale publicaties zijn vluchtig en ontsnappen momenteel grotendeels aan het verzamelbeleid van onze erfgoedinstellingen. Hierdoor ...

Van 24 tot 30 september organiseerde Kunstenpunt, samen met FARO, Z33 Huis voor actuele kunst ...
In 2018 start Argos het onderzoeksproject naar kunstenaarsfilm en -video in België in de jaren ...