Lovaniensia: fases 1 en 2

Lovaniensia is een gezamenlijk project van de bibliotheken van de KU Leuven en de UCLouvain, met als doel de ontsluiting van de Collectio academica antiqua of oude academische collectie. Deze collectie groepeert alle werken gepubliceerd door leden van de Oude Universiteit Leuven, of of de wetenschappelijke output die rechtstreeks verband houdt met de universiteit, vanaf haar oprichting in 1425 tot aan de sluiting door de Franse overheid in 1797. In deze periode functioneerde de Leuvense universiteit niet alleen als de 'nationale' universiteit van de (Zuidelijke) Lage Landen, maar had zij ook een uitstekende reputatie bij studenten en professoren uit heel Europa.

Lovaniensia bevat momenteel de gedigitaliseerde werken van een twintigtal geselecteerde professoren getoond, samen met een korte biografische schets van deze hoogleraren. Dit is echter slechts een eerste stap. Het uiteindelijke doel is de volledige digitalisering van de oude academische collectie, ook in het perspectief van de 600e verjaardag van de universiteit (2025).

Projectresultaten

Momenteel zijn er 409 werken beschikbaar op Lovaniensia.

Fase 2 was gewijd aan de werken van Erasmus. Concreet zijn op het einde van fase 2 230 Erasmusdrukken toegevoegd aan het Lovaniensiaplatform. Voor 141 van deze werken is Erasmus de hoofdauteur, in 89 gevallen een medewerker (facet “contributor” op de site). 191 van deze werken worden bewaard en gedigitaliseerd aan de KU Leuven en 39 aan de UCLouvain. Er is ook één werk opgeladen dat in Leuven is bewaard, maar elders is gedigitaliseerd. Bedoeling is om in de toekomst meer van dergelijke externe links toe te voegen.

Partnerorganisaties

UCLouvain

Leden stuurgroep
  • Marleen Reynders (KU Leuven)
  • An Smets (KU Leuven)
  • Charles-Henri Nijns (UCLouvain)
  • Emilie Vilcot (UCLouvain)

 

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
KU Leuven Bibliotheken
Contactpersoon
An Smets
Adres
Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven
Telefoon
016 32 46 22
Financieringsbron(nen)
  • 2017: Vlaamse Gemeenschap en de Communauté française de Belgique (cultureel samenwerkingsakkoord Vlaamse gemeenschap en Franse gemeenschap) 
  • 2018-2019: departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse gemeenschap (internationaal project cultureel erfgoed)

Andere projecten

"Diamond Friends Forever" is/(was) h et Pop-Up Diamantmuseum, dat doorgaat in jongerencentrum Kavka (Oudaan 15 ...

Familiekunde Vlaanderen diende in het kader van het beleidsplan 2007-2011 bij de Vlaamse overheid een ...

Analoog aan een eerder wetenschappelijk onderzoek naar historische land- en tuinbouwvoertuigen (Karrenmuseum, 2013) inventariseerde en ...